Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons po raz szósty z rzędu numerem 1 w rankingu kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Kancelaria Dentons po raz szósty z rzędu zdobyła pozycję lidera w 3 kluczowych kategoriach – pod względem liczby prawników, liczby prawników z uprawnieniami oraz przychodów.</strong></span></p>

>

Według wskazań konkurencyjnych kancelarii Dentons jest liderem w dziedzinach nieruchomości i energetyki. Liderami wśród rekomendowanych prawników w tych kategoriach s? Paweł Dębowski, szef europejskiego zespołu Prawa Nieruchomości oraz Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce, kieruj?cy zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych w Polsce i Europie.  

Dentons uzyskał także rekomendacje w kategoriach prawa podatkowego oraz prawa zamówień publicznych. Indywidualn? rekomendację zdobyła również Aldona Kowalczyk, partner kieruj?ca warszawskim zespołem Prawa Zamówień Publicznych.  

Rzeczpospolita wyróżniła także Dentons za doradztwo na rzecz UPC Polska przy nabyciu 100 proc. akcji spółki Multimedia Polska S.A. za kwotę 3 miliardów złotych, które zostało uznane za jedn? z wiod?cych transakcji na polskim rynku w ubiegłym roku w kategorii fuzji i przejęć (M&A).  

Ranking Rzeczpospolitej cieszy się zasłużon? renom? wśród obecnych w Polsce kancelarii prawniczych. Cieszymy się, że po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsca w trzech kluczowych kategoriach, jesteśmy także dumni z indywidualnych rekomendacji, jakie otrzymali nasi prawnicy w poszczególnych dziedzinach prawa. Od lat konsekwentnie realizujemy strategię budowy wiod?cej, uniwersalnej kancelarii prawniczej w Polsce, a wyniki rankingu Rzeczpospolitej potwierdzaj?, że udaje nam się osi?gać ten cel” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce.  

Wyniki rankingu kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali, która odbyła się 20 kwietnia w Hotelu Bellotto w Warszawie.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 15 | M: +48  664  191  435  
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com    

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!