Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons po raz siódmy z rzędu numerem 1 w rankingu kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Kancelaria zdobyła pozycję lidera w dwóch kluczowych kategoriach – pod względem liczby adwokatów i radców prawnych oraz według liczby prawników ogółem. </span></p>

>

W rankingu sporz?dzonym na podstawie wskazań uczestnicz?cych w nim kancelarii, Dentons utrzymał pozycję lidera w dziedzinach prawa nieruchomości i energetyki. Liderami w tych kategoriach zostali ponownie Paweł Dębowski, szef Europejskiego Zespołu Prawa Nieruchomości oraz Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce oraz szef Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych w Polsce i Europie.

Dentons uzyskał także rekomendacje w kategorii prawa zamówień publicznych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Indywidualn? rekomendację zdobyła po raz kolejny Aldona Kowalczyk, partner kieruj?ca warszawskim Zespołem Prawa Zamówień Publicznych. W najnowszym rankingu rekomendowana została również Anna Maria Pukszto, partner kieruj?ca warszawskim Zespołem Restrukturyzacji i Prawa Upadłościowego.

W kategorii „Obsługa wiod?cych transakcji na polskim rynku” kancelaria Dentons uplasowała się na trzecim miejscu, z portfolio trzech transakcji. Pierwsza z nich, z zakresu prawa fuzji i przejęć, to doradztwo dla Grupy EDF przy zbyciu aktywów ciepłowniczych w Polsce na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Była to jedna z największych w historii transakcji na polskim rynku energetyczno-ciepłowniczym o wartości 4,51 miliarda złotych. Pozostałe dwie wyróżnione transakcje dotyczyły sektora nieruchomości. W pierwszej z nich kancelaria Dentons doradzała Echo Polska Properties przy nabyciu portfela 12 centrów i parków handlowych M1 na terenie Polski od konsorcjum Chariot Top Group. To jedna z największych transakcji w sektorze nieruchomości w minionym roku o wartości 2,89 miliarda złotych. W drugiej z transakcji kancelaria doradzała Globalworth przy nabyciu kontrolnego pakietu akcji spółki Griffin Premium Real Estate (GPRE) notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Transakcja została przeprowadzona w drodze wezwania na akcje GPRE skierowanego do wszystkich akcjonariuszy spółki. Wartość wezwania wyniosła 583 miliony złotych.

Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce skomentował wyniki Rankingu: „Cieszymy się, że już po raz siódmy zajęliśmy pierwsze miejsca w kluczowych kategoriach, jesteśmy także dumni z indywidualnych rekomendacji, jakie otrzymali nasi prawnicy w poszczególnych dziedzinach prawa, jak i z wysokiego miejsca w kategorii wiod?cych transakcji. To potwierdza nasze strategiczne wybory budowy wiod?cej, uniwersalnej kancelarii prawniczej w Polsce.

Wyniki rankingu kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali, która odbyła się 23 kwietnia w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T:  +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E:  przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!