Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons pnie się w górę w tegorocznej edycji „Indeksu Elitarnych Globalnych Firm Acritas”, dołączając do grona 10 najbardziej preferowanych firm

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB">Dzięki głosom prawników wewnętrznych z wiodących światowych firm, Dentons dołączył do grona 10 najbardziej preferowanych firm w tegorocznej edycji „Indeksu Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. </p>

>

Zestawienie zostało opracowane w oparciu o opinie 1100 osób odpowiedzialnych za nabywanie usług prawnych na rzecz międzynarodowych organizacji o dochodzie przewyższaj?cym miliard dolarów. Respondenci oceniaj? kancelarie prawne w kategoriach rozpoznawalności, preferencji, obsługi transakcji międzynarodowych oraz prowadzenia międzynarodowych sporów. W 2016 r. Dentons awansował we wszystkich 4 kategoriach i znalazł się w gronie 10 najbardziej preferowanych firm.  

Dentons, jako jedyna, prawdziwie policentryczna globalna firma prawnicza, jest pozytywnie oceniana przez klientów, zwłaszcza gdy wchodzimy na nowe rynki i przyci?gamy najbardziej utalentowanych prawników. Fakt, że wraz z rozwojem Dentons coraz więcej międzynarodowych podmiotów preferuje nas jako doradcę prawnego pokazuje, że zasięg stanowi dla klientów istotn? różnicę” - powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Rady Dentons.  

W ogólnym zestawieniu rankingowym, Dentons awansował o 3 miejsca w stosunku do zestawienia z roku 2015, w którym plasował się na miejscu 14 i zajmuje aktualnie 11 pozycję. W roku 2014 zajmował miejsce 17. Dentons jest jedyn? spośród sześciu firm prawniczych ujętych w „Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas”, która w 2016 r. poprawiła swoj? pozycję.  

W 2013 r. Salans, Fraser Milner Casgrain oraz SNR Denton, w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów dotycz?ce znajomości rynków lokalnych na globaln? skalę, poł?czyły się tworz?c Dentons. Przed poł?czeniem żadna z firm nie była uwzględniona w pierwszej setce „Indeksu Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. W ci?gu 3 lat od powstania, Dentons uplasował się na 11 miejscu, co dowodzi, że klienci już odczuwaj? korzyści wynikaj?ce z naszej strategii rozwoju, a to dopiero pocz?tek” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Dentons pozostaje najmłodsz? mark? ujęt? w „Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas” top 20, wyprzedzaj?c konkurentów obecnych na rynku od wielu lat.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!