Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons partnerem głównym największego wydarzenia biznesowego w Europie środkowowschodniej

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB">Kancelaria Dentons jest partnerem głównym tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w dniach 14 – 16 maja w Katowicach. Prawnicy kancelarii będą panelistami siedmiu i moderatorami dwóch sesji tematycznych Kongresu.</p>

>

„Skala zaangażowania Dentons przy X jubileuszowej edycji EKG jest rekordowa na tle doświadczeń wszystkich naszych europejskich biur” – mówi Arkadiusz Krasnodębski, Partner zarz?dzaj?cy warszawskim biurem kancelarii - „Jesteśmy dyskutantami lub moderatorami w dziewięciu panelach, w tym trzech energetycznych. Energetyka od samego pocz?tku jest jedn? z kluczowych specjalizacji biura w Warszawie, dlatego skupiamy na niej szczególn? uwagę. Na Kongresie prezentujemy także, że jesteśmy prawdziwie globaln? kancelari? – największ? na świecie, z ponad 160 biurami, w tym 31 biurami w regionie Europy.   Dlatego wśród naszych panelistów s? również partnerzy z biur Dentons w Berlinie (Thomas Schubert, panelista sesji poświęconej OZE) oraz w Luksemburgu (Shaohui Zhang kieruj?cy Dentons Europe China Desk).

Wraz z moimi koleżankami i kolegami serdecznie zapraszam wszystkich gości największego biznesowego wydarzenia w naszym regionie Europy na sesje z udziałem prawników Dentons. Mamy dużo do opowiedzenia.”  

Pełna lista sesji z udziałem przedstawicieli Dentons:  

14 maja

Cała Polska specjaln? stref? ekonomiczn?? Cezary Przygodzki  

15 maja

Europejski rynek gazu, Arkadiusz Krasnodębski (moderator)

Infrastruktura dla elektromobilności, Michał Motylewski (moderator)

Nowy Jedwabny Szlak – dziś i jutro, Shaohui Zhang

Pracownicze plany kapitałowe, Aleksandra Minkowicz-Flanek  

16 maja

Odnawialne źródła energii – regulacje i rynek, Thomas Schubert

Energetyka j?drowa w Polsce, Arkadiusz Krasnodębski

Restrukturyzacja, Anna Pukszto

Finansowanie systemów ochrony zdrowia – przegl?d rozwi?zań, rekomendacje, Wojciech Kozłowski  

Poza ósemk? panelistów i moderatorów w Europejskim Kongresie Gospodarczym uczestniczyć będzie 18 partnerów i counseli kancelarii. Przez cały czas trwania Kongresu funkcjonować będzie Dentons Lounge (w strefie VIP na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego), gdzie zainteresowane osoby będ? mogły spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami kancelarii.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, posiadaj?ca 167 biur, w tym 31 w Europie, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!