Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons otwiera w Warszawie centrum usług wspólnych dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

<p style="text-align: justify;">Dentons otwiera w Warszawie centrum usług wspólnych dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.</p>

>

Dentons Business Services EMEA (DBSE) jest wspóln? inicjatyw? dwóch regionów firmy – brytyjskiego, bliskowschodniego, afrykańskiego (UKMEA) i europejskiego. Poprzez skupienie w jednym miejscu funkcji realizowanych dotychczas w różnych biurach, DBSE wykorzystuje efektywniej efekt skali i zasoby obu regionów, dzięki czemu Dentons będzie mógł świadczyć swoim klientom usługi o jeszcze wyższej jakości.

Otwarcie DBSE wyznacza pocz?tek realizacji naszej globalnej strategii usług wspólnych, maj?cej kluczowe znaczenie dla integracji biznesu, i której celem jest dalsze podniesienie jakości usług biznesowych świadczonych na rzecz naszych prawników” – powiedział Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Dentons. „Dentons jest obecny w 58 krajach na całym świecie. Zachowuj?c policentryczn? kulturę naszej firmy, przejawiaj?c? się szacunkiem dla tradycji i wartości prawnych na poszczególnych rynkach, przywi?zujemy jednocześnie duż? wagę do tego, aby zapewnić rosn?cej liczbie klientów korzystaj?cych z usług naszych licznych biur w wielu regionach, korzyści wynikaj?ce z bycia jedn? firm?.

W rezultacie nadzwyczajnego rozwoju Dentons na przestrzeni kilku ostatnich lat, posiadamy teraz zespół niezwykle utalentowanych prawników pracuj?cych w liczniejszych lokalizacjach niż w przypadku innych firm” – powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons. „Dzięki temu, że doł?czyli do nas specjaliści z zakresu usług dla biznesu z doświadczeniem zdobytym w innych wiod?cych firmach prawniczych, organizacjach świadcz?cych wyspecjalizowane usługi biznesowe oraz firmach międzynarodowych, uruchomienie DBSE jest znacz?cym krokiem naprzód w naszym d?żeniu do zapewnienia klientom najwyższej jakości usług prawniczych efektywniej niż nasi konkurenci.”

W obliczu dynamicznej ekspansji Dentons w Europie, DBSE pozwoli nam na stworzenie silnego zaplecza dostarczaj?cego spójne rozwi?zania wysokiej jakości dostosowane do coraz bardziej złożonych potrzeb biznesowych naszej firmy i naszych klientów” – dodał Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Europie

DBSE, kierowane przez Piotra Macieję, ma siedzibę w biurowcu Atrium Centrum położonym w ścisłym centrum Warszawy, w bliskiej odległości od warszawskiego biura Dentons. Centrum zatrudnia obecnie ponad 70 specjalistów z zakresu usług finansowych, business development, marketingu, HR oraz IT. Dentons planuje dalszy rozwój DBSE w okresie najbliższych dwóch lat.

Mieliśmy wielkie szczęście, że na tak konkurencyjnym polskim rynku pracy, udało nam się pozyskać do naszego zespołu specjalistów najwyższej klasy. Zawdzięczamy to w dużej mierze reputacji Dentons jako niekwestionowanego lidera rynku prawniczego w Polsce” – powiedział Piotr Macieja, Dyrektor DBSE.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:  

Amanda Lowe
PR and Communications Manager, Europe
+420  236  082  249
amanda.lowe(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!