Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons otwiera biuro w Mediolanie

<p style="text-align: justify;"><strong>Globalna firma prawnicza Dentons otworzyła w Mediolanie pierwsze we Włoszech biuro, w którym pracę rozpocznie 21 prawników, w tym 7 partnerów, specjalizujących się w prawie nieruchomości, prawie energetycznym oraz prawie pracy. Jako Partner Zarządzający pokieruje nim Federico Sutti, rekomendowany przez rankingi Chambers i Legal 500 jako jeden z najlepszych prawników we Włoszech, były Dyrektor Zarządzający DLA Piper na Europę i Afrykę. </strong></p>

>

Doł?czenie 21 prawników, ogłoszona niedawno fuzja z amerykańsk? kancelari? McKenna Long & Aldridge oraz nadchodz?ce poł?czenie z 大成 uczyni? z Dentons największ? firmę prawnicz? na świecie. W kwietniu br. do biura Dentons w Budapeszcie doł?czył 50-osobowy zespół z kancelarii White & Case.

„Włochy s? w gronie 10 krajów o najwyższym PKB i trzeci? co do wielkości gospodark? w strefie euro. Otwarcie biura w Mediolanie to kolejny krok na drodze do osi?gnięcia naszego celu, którym jest stworzenie wiod?cej firmy prawniczej na skalę światow?, zdolnej oferować klientom najwyższej jakości usługi prawne we wszystkich miejscach, w których działaj?” – powiedział Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Firmy.

Na rynku włoskim Federico i jego zespół s? uznawani za jednych z najlepszych w swoich dziedzinach prawa. Ich doł?czenie do Dentons to wyraz naszego policentrycznego podejścia, w ramach którego oferujemy klientom doradztwo najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, którzy jednocześnie nadal s? mocno zwi?zani z rynkami, z których się wywodz?” – dodał Elliot Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy kancelari? Dentons.

Włochy s? jednym z kluczowych rynków, jeśli chodzi o nasz? strategię rozwoju w Europie. Miło nam powitać w gronie Dentons tak znamienity zespół. Wspólnie z Federico Suttim i nowymi kolegami będziemy kontynuować realizacje naszej strategii biznesowej, której celem jest stworzenie wiod?cej, międzynarodowej praktyki we Włoszech” – powiedział Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Europie.

Dostrzegaj?c wzrost wolumenu pracy transgranicznej, kontynuujemy strategiczny rozwój w regionie Europy. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, szukaj?cych doradców o ugruntowanej pozycji we Włoszech, cieszymy się mog?c zaoferować doradztwo zespołu, o tak uznanej pozycji w dziedzinach prawa nieruchomości, prawa energetycznego oraz prawa pracy od pierwszego dnia działalności naszego   biura” – powiedział Evan Lazar, Przewodnicz?cy Rady Dentons w Europie.

Oto pełna lista prawników, którzy doł?czyli do Dentons jako partnerzy:

  • Federico Sutti doł?czył z DLA Piper. Federico doradza klientom włoskim oraz międzynarodowym w przejęciach aktywów nieruchomościowych oraz przy skomplikowanych projektach budowlanych. Do 2013, jako Partner Zarz?dzaj?cy DLA Piper we Włoszech, zbudował największ? międzynarodow? firmę prawnicz? w kraju. Był także Dyrektorem Zarz?dzaj?cym DLA Piper na Europę i Afrykę oraz członkiem Globalnego Zarz?du.
  • Aldo Calza doł?czył z HELP – The Employment Law Plant, czołowego włoskiego butiku prawnego, zajmuj?cego się prawem pracy, który założył po odejściu z DLA Piper.   Aldo Calza jest wyróżniany przez rankingi Chambers i Legal 500 jako „wiod?cy prawnik”.
  • Pier Francesco Faggiano doł?czył z DLA Piper. Zajmuje się prawem korporacyjnym i prawem spółek, specjalizuj?c się w zagadnieniach private equity, M&A i joint ventures. Jego klientami s? włoskie i europejskie fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe oraz włoskie i międzynarodowe grupy przemysłowe.
  • Matteo Falcione doł?czył z DLA Piper. Chambers i Legal 500 rekomenduj? go jako jednego z najbardziej renomowanych prawników specjalizuj?cych się w prawie energetycznym we Włoszech.
  • Maria Sole Insinga doł?czyła z DLA Piper. Specjalizuje się w prawie nieruchomości. Doradza wiod?cym włoskim i międzynarodowym inwestorom w tej branży przy transakcjach obejmuj?cych aktywa i akcje, transakcjach typu spin-off i joint ventures.
  • Iacopo Aliverti Piuri doł?czył z HELP – The Employment Law Plant. Zajmuje się doradztwem z zakresu prawa pracy, w tym przemysłowymi relacjami pracowniczymi, zagadnieniami emerytalnymi i ubezpieczeniami społecznymi.
  • Federico Vanetti doł?czył z DLA Piper. Partner w Zespole Nieruchomości. Jeden z najbardziej renomowanych włoskich prawników specjalizuj?cych się w ochronie środowiska, sprawach regulacyjnych i planowaniu przestrzennym.

***

O kancelarii Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest zapewnianie przewagi konkurencyjnej dla klientów na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie. Będ?c jedn? z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa.   Do dyspozycji klientów Dentons jest 3 tys. prawników i specjalistów w ponad 80 biurach zlokalizowanych w ponad 50 krajach. Czerpi?c z dziedzictwa i doświadczeń prawniczych sięgaj?cych roku 1742 oraz bazuj?c na atutach naszych firm założycielskich, tj. Salans, Fraser Milner Casgrain (FMC), SNR Denton i McKenna Long & Aldridge, Dentons działa na rzecz klientów lokalnych, regionalnych i globalnych, prywatnych i publicznych. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E: kamila.lewandowska(@)dentons.com                                         

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
  E: beata.niemczuk(@)dentons.com

Warsaw 5236124.1

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!