Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons kancelarią roku w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji według Chambers and Partners

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Prestiżowe brytyjskie wydawnictwo <em>Chambers and Partners</em> przyznało Dentons tytuł „Kancelarii Prawniczej Roku w Europie Środkowo-Wschodniej” oraz „Kancelarii Prawniczej Roku w Rosji”. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali <em>Chambers Europe Awards</em>, która odbyła się 20 kwietnia 2018 r. w Madrycie. </span></p>

>

Celem strategicznym Dentons na terenie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw jest osi?gnięcie wiod?cej pozycji wśród kancelarii prawniczych na wszystkich kluczowych rynkach tego regionu. Wyróżnienie, które otrzymaliśmy, jest najlepszym dowodem na to, że przyjęt? przez nas strategię realizujemy z sukcesem”, powiedział Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Europie. “Doświadczenie, jakie zgromadziliśmy na przestrzeni ostatnich ponad 25 lat oraz szeroki zakres prowadzonej przez nas działalności wzbudzaj? zaufanie wśród naszych klientów, którzy nie wahaj? się powierzać nam kluczowych kwestii prawnych, o strategicznym znaczeniu dla naszego regionu”.

Florian Schneider, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Rosji, podkreślił, że „mimo trudnych warunków panuj?cych na rynku, Dentons wci?ż znakomicie radzi sobie w Rosji. Jesteśmy naprawdę zaszczyceni tym prestiżowym wyróżnieniem, które odbieramy jako wyraz uznania dla ciężkiej pracy całego naszego zespołu, a także świadectwo zaufania i lojalności naszych klientów.”

Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce, dodał: „Jesteśmy dumni z tej prestiżowej nagrody, któr? zawdzięczamy pozytywnym opiniom naszych klientów i partnerów biznesowych oraz ciężkiej pracy wszystkich naszych prawników w wyróżnionych regionach. To zaszczytne wyróżnienie odzwierciedla również wiod?c? pozycję warszawskiej kancelarii Dentons, naszego najsilniejszego biura w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.”

W minionym roku kancelaria Dentons świadczyła usługi doradztwa prawnego przy wielu spośród największych transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej. Między innymi doradzaliśmy Grupie EDF przy zbyciu aktywów ciepłowniczych w Polsce na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Była to jedna z największych w historii transakcja przejęcia na polskim rynku energetyczno-ciepłowniczym o wartości 4,51 miliarda złotych. Ponadto doradzaliśmy m.in. przy restrukturyzacji zadłużenia lotniska w Budapeszcie (wynosz?cego 1,6 miliarda euro), regionalnej transakcji nabycia 11 obiektów handlu detalicznego przez CPI Property Group o wartości 650 milionów euro oraz fuzji Rockcastle z NEPI, której następstwem jest powstanie spółki holdingowej NEPI Rockcastle – największego inwestora na rynku nieruchomości handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nagrody Chambers Europe Awards przyznawane s? corocznie przez Chambers and Partners i maj? na celu uhonorowanie działalności kancelarii prawniczych w Europie. Ocenie poddawane s? pozycje rynkowe i najważniejsze osi?gnięcia poszczególnych kancelarii, głównie w oparciu o badania prowadzone na potrzeby rankingu Chambers Europe, ze szczególnym uwzględnieniem wyj?tkowych osi?gnięć, strategicznego wzrostu oraz jakości usług.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!