Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons i Rodyk formalizują połączenie

<p style="text-align: justify;"><strong>Globalna firma prawnicza Dentons oraz Rodyk, najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych kancelarii prawnych w Singapurze, sformalizowały połączenie. Wstępny zamiar połączenia, które zostało zatwierdzone przez partnerów obydwu firm, ogłoszono w listopadzie 2015 r.</strong></p>

>

Dzięki poł?czeniu z Rodyk, a także innym poł?czeniom ogłoszonym w 2015 r., Dentons jest wiod?c?, globaln? firm? w regionie Pacyfiku, w którym posiada 85 biur. Firma oferuje klientom wsparcie ponad 7300 prawników w ponad 55 krajach we wszystkich społecznościach, w których klienci chc? prowadzić działalność biznesow? lub rozwi?zywać spory – od Kanady i Stanów Zjednoczonych, przez kraje Europy, Wielk? Brytanię, kraje Bliskiego Wschodu i Afryki, a także Azję i region Pacyfiku.  

Dzięki poł?czeniu z Rodyk klienci będ? mieli dostęp do większej liczby prawników i szerszej oferty usług. Biuro w Singapurze wnosi znacz?c? wartość dodan? w obszarach prawa spółek, finansowego, własności intelektualnej i nowych technologii, rozwi?zywania sporów i arbitrażu, a także prawa nieruchomości.  

Marka

Bior?c pod uwagę siłę marki Rodyk, oraz jej dziedzictwo jako najstarszej i jednej z najbardziej prestiżowych kancelarii singapurskich, zgodnie ze strategi? migracji marek przyjęt? przez Dentons, po formalizacji poł?czenia w Singapurze i regionie Pacyfiku firma występować będzie pod nazw? Dentons Rodyk. Dentons Rodyk będzie budować lokaln? tożsamość, która jednoczy globalne podejście Dentons ze 155-letni? tradycj? i rozpoznawalności? Rodyk w Singapurze. W tym celu też stworzono dedykowany logotyp, uwzględniaj?cy nazwy Dentons i Rodyk.  

Globalne podejście firmy pozostaje bez zmian. W językach angielskim i wszystkich innych firma występować będzie jako „Dentons”, zaś w języku chińskim jako „大成”.

Kontakt dla mediów:

Ashley Burke, Global Director of Communications
D: +1 202 408 3255
E: ashley.burke@dentons.com

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E: kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E: beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!