Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons, Gadens i Rodyk tworzą wiodącą międzynarodową firmę prawniczą w regionie Pacyfiku

<p style="text-align: justify;">Globalna firma prawnicza Dentons, australijska firma Gadens oraz singapurska firma Rodyk podjęły decyzję o połączeniu, dzięki któremu tworzą wiodącą międzynarodową firmę prawniczą w regionie Pacyfiku.</p>

>

Dzięki sformalizowaniu poł?czenia, które jest planowane na 2016 r., firmy Gadens i Rodyk będ? miały możliwość wspierania swoich klientów na całym świecie, a także obsługi klientów z regionu Azji i Pacyfiku, do których dyspozycji będzie ponad 9 tysięcy osób pracuj?cych na rzecz klientów, w tym ponad 7300 prawników. Ł?cznie prawie 13 tysięcy osób w ponad 130 lokalizacjach.

Nazwa i marka

W językach angielskim i wszystkich innych firma występować będzie jako „Dentons”, zaś w języku chińskim jako „大成”.

Dentons i firmy, z którymi się ł?czy, zawsze staraj? się wykorzystywać istniej?cy kapitał dotychczasowych marek poprzez innowacyjn? strategię migracji marek, uwzględniaj?c? dobre imię prawników i specjalistów każdej z ł?czonych firm w oczach aktualnych klientów w poszczególnych regionach. Dentons będzie kontynuować tę strategię marki w Australii i Singapurze, dodaj?c nazwę z każdej z tych firm jako rozwinięcie logotypu, a tam gdzie będzie to adekwatne, lokalne logotypy firm uwzględni? logo Dentons.

Więcej informacji o poł?czeniu można znaleźć na stronie internetowej: www.dentonscombination.com.

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com

O Gadens

Gadens jest wiod?c? australijsk? firm? prawnicz? w rejonie Azji i Pacyfiku. Firma zatrudnia ponad 500 prawników i 550 wyspecjalizowanych członków personelu w biurach w Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Singapurze i Port Moresby. Gadens odpowiada na szerokie zapotrzebowania klientów, zamiast skupiać się na określonych obszarach wiedzy prawniczej. Dzięki takiemu nastawieniu powstała firma, któr? cechuj? biznesowa elastyczność, orientacja na relacje z klientami i innowacyjność. www.gadens.com

O Rodyk

Ciesz?ca się od 1861 zaufaniem klientów firma Rodyk jest pierwsz? firm? prawnicz? założon? w Singapurze oraz jedn? z największych firm prawniczych oferuj?cych pełen zakres usług i zapewniaj?c? regionalnym klientom międzynarodowy standard obsługi prawnej. Zespół Rodyk, składaj?cy się z ponad 200 prawników, wspiera klientów w pięciu kluczowych obszarach: prawie spółek, finansowym, własności intelektualnej i technologii, postępowań s?dowych i arbitrażu oraz nieruchomości.  

Obecn? strukturę Rodyk uzyskał w 2002 r. po fuzji z HelenYeo & Partners. Firma była obecna we wszystkich ważnych momentach w historii Singapuru i tak? postawę zachowuje do dziś. W ci?gu ubiegłej dekady Rodyk uczestniczył w przeprowadzeniu pierwszej i największej chińskiej oferty publicznej na singapurskiej giełdzie papierów wartościowych w kwocie miliarda dolarów singapurskich, reprezentuj?c Yangzijiang Shipbuilding. Reprezentował także głównego wykonawcę podczas interpelacji rz?dowej i roszczeń umownych i ubezpieczeniowych wywołanych zawaleniem się tunelu Mass Rapid Transit na autostradzie Nicoll Highway. Doradzał także na rzecz światowej sławy singapurskiej agencji badawcz? A*Star podczas głośnego publicznego śledztwa dotycz?cego samobójstwa amerykańskiego badacza. Firma uczestniczyła także w największej dotychczas całościowej sprzedaży nieruchomości, która została wyceniona na 1,39 miliarda dolarów singapurskich, a także doradzała w sprawach zwi?zanych z dwiema wielkimi katastrofami lotniczymi Singapore Airlines. www.rodyk.com

Kontakt:
Ashley Burke, Global Director of Communications, ashley.burke(@)dentons.com, +1 202 408 3255

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!