Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons Europejską Firmą Prawniczą Roku według Chambers and Partners

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Dentons po raz pierwszy otrzymał prestiżową nagrodę „Europejskiej Firmy Prawniczej Roku” (<em>Europe Law Firm of the Year</em>), przyznaną podczas gali <em>Chambers Europe Awards 2017</em>. </span></p>

>

Wręczaj?c nagrodę redaktor Chambers Europe podkreślił globalny zasięg kancelarii Dentons, ofertę doradztwa przy projektach transgranicznych, proaktywność i zdolność reagowania na potrzeby klientów oraz wysokie umiejętności negocjacyjne, jak również siln? pozycję Firmy w Europie.

Zdobycie tej nagrody potwierdza, że klienci doceniaj? i odnosz? korzyść z przyjętej przez nas strategii polegaj?cej na pozyskiwaniu i rozwijaniu talentów w Europie oraz koncentrowaniu się na wysokiej jakości świadczonych usług. Od 2015 r. otworzyliśmy biura we Włoszech, Luksemburgu, Niemczech i Holandii. Wkrótce otworzymy kolejne biuro w Gruzji” - powiedział Tomasz D?browski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Europie.  

Jesteśmy dumni z tej prestiżowej nagrody, któr? otrzymaliśmy dzięki opiniom naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Tytuł Europejskiej Firmy Roku to wyraz uznania dla jakości świadczonych przez nas usług, a także odzwierciedlenie doskonałej renomy jak? nasi prawnicy ciesz? się w Europie” - powiedział Evan Lazar, Przewodnicz?cy Rady Dentons w Europie.  

Cieszę się i jednocześnie gratuluję wszystkim prawnikom z europejskich biur Dentons, ponieważ tytuł Europejskiej Firmy Prawniczej Roku to potwierdzenie silnej pozycji Dentons w regionie oraz wyraz uznania, jakim darz? nas klienci i partnerzy biznesowi, nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie” - powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce.  

Organizowana przez Chambers and Partners gala Chambers Europe Awards ma na celu wyróżnienie kancelarii działaj?cych w Europie na podstawie badań prowadzonych przez ankieterów wydawnictwa do rankingu Chambers Europe. W oparciu o rozmowy z klientami i partnerami biznesowymi ocenie podlegaj? pozycja rynkowa firmy i jej osi?gnięcia w poprzedzaj?cym roku, w tym udział w najbardziej znacz?cych transakcjach, rozwój oraz jakość świadczonych usług.  

Ceremonia rozdania nagród odbyła się w pi?tek 7 kwietnia 2017 r. w Grosvenor House w Londynie.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
E:  przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com  
T:  +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435  
E: kamila.lewandowska(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!