Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons Europe LLP i teherańska kancelaria APP nawiązują współpracę

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB">Firma Dentons Europe LLP nawiązała współpracę z irańską kancelarią Arman Pirouzan Parvine Legal Institute (APP) z siedzibą w Teheranie, aby sprostać oczekiwaniom międzynarodowych klientów, zainteresowanych inwestowaniem i prowadzeniem działalności biznesowej w Iranie.</p>

>

10-osobowym zespołem prawników APP kieruje partner Navid Rahbar-Sato, posiadaj?cy uprawnienia do wykonywania zawodu w Stanach Zjednoczonych i Iranie. Zespół, z siedzib? w Teheranie, będzie doradzał międzynarodowym klientom w szerokim zakresie zagadnień prawnych, w tym dotycz?cych prawa spółek, projektów infrastrukturalnych, kwestii regulacyjnych, rynków kapitałowych, prawa pracy oraz postępowań s?dowych.  

Zespół Irański, działaj?cy w ramach Dentons Europe LLP, składaj?cy się z prawników w randze partnerów i associates mówi?cych po persku (farsi), we współpracy z partnerami z biur w Europie, Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie i Azji, doradza klientom w zakresie sankcji i inwestycji w Iranie w sektorach turystycznym, motoryzacyjnym, handlowym i energetycznym. Aby zapewnić najwyższy standard usług i spełnić wysokie oczekiwania klientów w zakresie etyki biznesu, Dentons Europe współpracował z Navidem Rahbar-Sato przy rekrutacji prawników irańskich do APP. Prawnicy ci zostali przeszkoleni przez partnerów z Zespołu Irańskiego, z którymi ściśle współpracuj?.  

Po zmianie międzynarodowych sankcji wobec Iranu, wielu naszych klientów prowadzi już działalność biznesow? w tym kraju lub planuje j? rozpocz?ć. Jako globalna, policentryczna firma, posiadaj?ca wieloletnie doświadczenie na rynkach wschodz?cych, pragniemy wspierać naszych klientów wszędzie tam, gdzie prowadz? oni działalność biznesow?” – powiedział Tomasz D?browski, partner zarz?dzaj?cy Dentons Europe.  

Zespół Irański z sukcesem doradza klientom od czasu zmiany sankcji. W odpowiedzi na oczekiwania klientów postanowiliśmy nawi?zać współpracę z wiod?c? firm? prawnicz? w Teheranie. Współpraca z APP zapewni klientom ten sam, najwyższej jakości poziom usług, którego klienci oczekuj? od Dentons na całym świecie” – powiedział Pirouzan Parvine, partner kieruj?cy Zespołem Irańskim w Dentons Europe.  

Naszym celem jest wsparcie klientów na złożonym rynku irańskim w zgodnym z prawem i zasadami etyki rozwijaniu działalności biznesowej ” – dodał Navid Rahbar-Sato, partner w APP.  

***

O kancelarii Dentons
Obywatele Stanów Zjednoczonych i Kanady nadal podlegaj? szczególnym wymogom w zakresie compliance jeśli o chodzi o prowadzenie działalności w Iranie lub doradztwo na rzecz firm działaj?cych w tym kraju. Zapewnienie, że klienci spełniaj? te wymogi jest ważnym elementem funkcjonowania Dentons na całym świecie. Współpraca z APP spełnia wszystkie wymogi w tym zakresie, ponieważ relacja dotyczy wył?cznie Dentons Europe LLP, odzwierciedlaj?c policentryczne podejście Dentons.

Dentons to największa na świecie firma prawnicza, w ramach której klienci mog? korzystać z wysokiej jakości innowacyjnego doradztwa niemal 10 tysięcy prawników i konsultantów. Jako wiod?ca, policentryczna firma, ujęta w zestawieniu „Acritas Global Elite Brand Index”, laureat nagrody BTI Client Service 30 oraz firma wyróżniona przez Financial Times za innowacyjność, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w ponad 135 społecznościach. www.dentons.com

Dodatkowych informacji udzielaj?:

Rohit Grover
Head of PR & Communications EMEA
T: +44 20 7320 6513
E: rohit.grover(@)dentons.com

Renata Rydzewska Henriques
External Communications Specialist
D +48 22 242 55 89
E: renata.rydzewskahenriques(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!