Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons Europe LLP doradza Grupie Accor przy otwarciu pierwszych dwóch hoteli w Iranie

<p style="text-align: justify;"><strong>18 września 2015 r. Grupa Accor po raz kolejny powierzyła europejskiemu zespołowi Dentons, a dokładniej Pirouzan’owi Parvine’owi, Partnerowi w warszawskim biurze Kancelarii, doradztwo przy otwarciu pierwszych dwóch hoteli w Iranie. Będzie to pierwsze otwarcie międzynarodowych hoteli w tym kraju od 35 lat. </strong></p>

>

15 września 2015 r. Grupa Accor podpisała z irańsk? firm? Aria Ziggurat, oddziałem notowanej na irańskiej giełdzie firmy Semega, i właścicielem nieruchomości, dwa kontrakty zarz?dcze na otwarcie dwóch hoteli w Teheranie. Realizuj?c te dwa projekty hotelowe, Grupa Accor będzie pierwsz? sieci? hoteli obecn? w Iranie.

W skład europejskiego zespołu Dentons, wyspecjalizowanego w zagadnieniach dotycz?cych Iranu, wchodz? Partner Pirouzan Parvine, Counsel Jean-Charles Albitre oraz Senior Consultant Baki Maneche, którzy maj? wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w kwestiach zwi?zanych z Iranem, w tym w działalności firm z sektorów nieobjętych sankcjami.

Grupa Accor jest klientem Dentons Europe LLP od ponad 15 lat i ściśle współpracuje z Dentons w kilku krajach na świecie przy zaangażowaniu Partner Catherine Joffroy. Biuro Dentons w Paryżu doradzało Accor w strategicznym nabyciu Fastbooking.

***

O kancelarii Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest zapewnianie przewagi konkurencyjnej dla klientów na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie. Będ?c jedn? z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2014, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa.   Do dyspozycji klientów Dentons jest 3 tys. prawników i specjalistów w ponad 80 biurach zlokalizowanych w ponad 50 krajach. Czerpi?c z dziedzictwa i doświadczeń prawniczych sięgaj?cych roku 1742 oraz bazuj?c na atutach naszych firm założycielskich, tj. Salans, Fraser Milner Casgrain (FMC), SNR Denton i McKenna Long & Aldridge, Dentons działa na rzecz klientów lokalnych, regionalnych i globalnych, prywatnych i publicznych. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M:+48 664  191  435  
E: kamila.lewandowska(@)dentons.com                                             

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E: beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!