Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradzał zwycięskiemu konsorcjum w przetargu PKP Intercity

<p style="text-align: justify;">Wyrokiem z dnia 26 września br. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie na wybór oferty konsorcjum firm Stadler Polska i Newag, złożonej w przetargu prowadzonym przez PKP Intercity na dostawę 20 pociągów (EZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania.</p>

>

W przetargu o wartości szacunkowej zamówienia ponad 2 mld zł zamawiaj?cy otrzymał 4 oferty. Za najkorzystniejsz? PKP Intercity uznało ofertę złożon? przez konsorcjum firm Stadler Polska i Newag.
Wyrok KIO, po zakończeniu kontroli uprzedniej postępowania, otwiera PKP Intercity drogę do podpisania umowy ze zwycięskim konsorcjum.
  „Ta wygrana to efekt półrocznej pracy całego naszego zespołu zamówień publicznych, którego członkowie doradzali konsorcjum od pierwszych dni przetargu, pocz?wszy od ogłoszenia o zamówieniu, pytania do siwz, po pomoc przy sporz?dzeniu oferty, aż do reprezentacji w postepowaniach odwoławczych w KIO. Cieszymy się ogromnie z tego sukcesu, a klienci podzielaj? nasz? radość.” – skomentowała mec. Aldona Kowalczyk, partner odpowiedzialny za praktykę prawa zamówień publicznych w warszawskim biurze Dentons.
Zwycięskie konsorcjum w postepowaniu odwoławczym w KIO dotycz?cym wyboru najkorzystniejszej oferty reprezentowały: mec. Aldona Kowalczyk i mec. Anna Szymanska.

  
[caption id="attachment_88879260" align="alignleft" width="120" caption="mec. Aldona Kowalczyk"][/caption]
[caption id="attachment_88879261" align="alignleft" width="120" caption="mec. Anna Szymańska"][/caption]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!