Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradzał przy finansowaniu dwóch projektów nieruchomościowych

<p style="text-align: justify;"><strong>W listopadzie 2015 r. Zespół Bankowości i Finansów Kancelarii Dentons doradzał Bankowi Zachodniemu WBK oraz Bankowi BGŻ BNP Paribas przy udzieleniu kredytów na finansowanie inwestycji mieszkaniowych w Krakowie i Warszawie.</strong></p>

>

Doradztwo na rzecz Banku Zachodniego WBK

Zespół Bankowości i Finansów doradzał Bankowi Zachodniemu WBK, działaj?cemu jako kredytodawca, w zwi?zku z finansowaniem na kwotę około 84 mln złotych dotycz?cym budowy kompleksu mieszkaniowego w Krakowie przy ulicy Cystersów. Kompleks ten jest budowany przez dewelopera mieszkaniowego, należ?cego do grupy Futureal, jednego z  20 największych deweloperów w  Europie. Transakcja została sfinalizowana 17 listopada.

Transakcja pod nadzorem partnera Mateusza Toczyskiego, szefa Zespołu Bankowości i Finansów w Polsce i Europie prowadzona była przez counsela Krzysztofa Kaźmierczyka i prawnika Krzysztofa Mrozika z Zespołu Bankowości i Finansów.

Doradztwo na rzecz BGŻ BNP Paribas

Prawnicy kancelarii Dentons doradzali również Bankowi BGŻ BNP Paribas w zwi?zku z dwoma kredytami: w kwocie 37,5 mln złotych oraz 17,25 mln złotych udzielonymi przez bank spółce Asbud Centrum na sfinansowanie nabycia dwóch nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy Karolkowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowej. Transakcja ta została sfinalizowana 5 listopada.

Transakcję nadzorowan? przez partnera Michała Mężykowskiego prowadziła Martyna Markiewicz, senior associate z Zespołu Bankowości i Finansów.

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E: kamila.lewandowska(@)dentons.com                                             

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E: beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!