Dentons doradzał Polimex-Mostostal w negocjacjach z ENEA Wytwarzanie dotyczących budowy nowego bloku w Kozienicach

<p style="text-align: justify;">Prawnicy z warszawskiego biura Dentons doradzali Polimex-Mostostal, występującemu w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, w toku negocjacji dotyczących aneksu do umowy na budowę nowoczesnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Enea Wytwarzanie-Elektrowni Kozienice.</p>

>

Prace na rzecz klienta koordynował Tomasz Janas, partner w zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych, wspierany przez Michała Drozdowicza, counsela w zespole Prawa Zamówień Publicznych oraz Małgorzatę Bluszcz-Riccardi, senior associate w zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych.  

Zawarte 23 grudnia 2016 r. porozumienie przedłuża czas realizacji inwestycji do 19 grudnia 2017 r. (o 5 miesięcy w stosunku do pierwotnie zakładanego) z przyczyn niezależnych od stron umowy. Wartość projektu to ponad 5,1 miliarda złotych. Enea Wytwarzanie-Elektrownia Kozienice to jedna z największych elektrowni węglowych w Polsce.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!