Dentons doradzał Grupie Energetyki Odnawialnej Renewables w dwóch projektach wiatrowych

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawski Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych doradzał Grupie Energetyki Odnawialnej Renewables (GEO Renewables) w dwóch projektach wiatrowych– sprzedaży udziałów w spółce SPV, operującej farmą wiatrową w Lubartowie na rzecz spółki IKEA oraz w transakcji wymiany udziałów w elektrowniach wiatrowych w Iłży, Jędrzychowicach i Zgorzelcu, między GEO Renewables a </strong><strong>EDP Renewables. Obydwa projekty zostały zakończone w marcu bieżącego roku.</strong></p>

>

W ramach sprzedaży udziałów w spółce SPV, operuj?cej farm? wiatrow? w Lubartowie na rzecz spółki IKEA, prawnicy z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych brali udział w negocjacjach dotycz?cych modyfikacji warunkowej umowy sprzedaży, byli także odpowiedzialni za przygotowanie i negocjacje dokumentacji przenosz?cej własność udziałów oraz zamknięcie finansowania transakcji (w tym spłatę udzielonego spółce przez instytucję finansow? kredytu oraz pożyczek udzielonych przez wspólników). Zespół doradzał również GEO Renewables podczas negocjacji warunkowej umowy sprzedaży udziałów w grudniu 2014 r.  

W transakcji wymiany udziałów w elektrowniach wiatrowych w Iłży, Jędrzychowicach i Zgorzelcu, między GEO Renewables a EDP Renewables, prawnicy z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych brali udział w negocjacjach warunków umowy wymiany udziałów, przygotowywaniu kolejnych aneksów do zawartego porozumienia, a także negocjacjach dotycz?cych przygotowania dokumentacji transakcyjnej, uwzględniaj?cej sprzedaż udziałów w spółkach polskich i cypryjskich.  

W obydwu projektach GEO Renewables klientowi doradzała Agnieszka Kulińska, counsel, wspierana przez Jana Dubińskiego, associate w warszawskim Zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych. Ich prace koordynował Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce, kieruj?cy warszawskim i europejskim Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych.  

Nasz Zespół ł?czy wieloletnie doświadczenie z gruntown? znajomości? sektora energetycznego. Cieszymy się, że GEO Renewables po raz kolejny powierzył nam doradztwo prawne przy realizacji istotnych projektów w sektorze wiatrowym” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce, kieruj?cy warszawskim i europejskim Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!