Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza PSE w implementacji opinii ACER

<p style="text-align: justify;"><strong>Prawnicy z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych doradzają Polskim Sieciom Elektroenergetycznym w implementacji opinii Agencji UE ds. </strong><strong>Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for Cooperation of Energy Regulators, ACER).</strong></p>

>

W opinii na temat zgodności z obowi?zuj?cymi przepisami UE zasad alokacji zdolności przesyłowych i zarz?dzania ograniczeniami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, wydanej 23 września 2015 r., Agencja stwierdziła naruszenie regulacji w procesie wymiany energii elektrycznej między Niemcami a Austri?. Nieprawidłowości przekładaj? się na występowanie nieplanowanych przepływów kołowych i negatywnie wpływaj? na inne systemy przesyłowe w regionie.

Wdrożenie zaleceń zawartych w opinii wymaga przeprojektowania lokalnego systemu zarz?dzania alokacj? zdolności przesyłowej i zarz?dzania ograniczeniami, a także zmiany zasad, według których operatorzy systemów przesyłowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) zarz?dzaj? ograniczeniami sieciowymi i przeciwdziałaj? skutkom przepływów kołowych.

Prace zespołu doradzaj?cego PSE, w skład którego wchodz? counsel Michał Motylewski, counsel Agnieszka Kulińska oraz Jan Dubiński i Magdalena Brodawka, nadzoruje Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy polskim biurem Dentons, kieruj?cy warszawskim oraz europejskim Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Projekt, w którym mamy przyjemność doradzać Polskim Sieciom Elektroenergetycznym, jest kluczowy z punktu widzenia funkcjonowania klienta – jedynego polskiego operatora systemu przesyłowego” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarz?dzaj?cy polskim biurem Dentons, kieruj?cy warszawskim oraz europejskim Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych. „Doradztwo w zakresie wdrożenia wytycznych ACER wymaga doskonałej znajomości sektora elektroenergetycznego, a także lokalnych i unijnych uwarunkowań. Dodatkowo przedmiotowe rozstrzygnięcie ACER ma charakter absolutnie precedensowy, przy czym również kluczowy dla bezpieczeństwa systemu energetycznego naszego kraju, który w lecie 2015 roku bardzo negatywnie odczuł skutki niekontrolowanych transgranicznych przepływów sieciami przesyłowymi. Rozstrzygnięcie ACER powinno pomóc unikn?ć ich w przyszłości” – dodał Arkadiusz Krasnodębski.

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E: kamila.lewandowska(@)dentons.com

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E: beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!