Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza przy wezwaniu na akcje największej w Polsce spółki w sektorze ochrony zdrowia

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Kancelaria Dentons doradzała wzywającemu – spółce Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. – przy wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Pelion S.A.</strong></span></p>

>

Wzywaj?cy jest spółk? zależn? od pana Jacka Szwajcowskiego. Mniejszościowym udziałowcem w spółce jest pan Zbigniew Molenda. Obaj panowie s? założycielami Peliona. Wezwanie skierowane jest do pozostałych akcjonariuszy Pelion S.A.

Jest to największe wezwanie ogłoszone w tym roku na akcje spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

W skład grupy Pelion wchodzi około 170 spółek zależnych. Usługi świadczone przez Grupę obejmuj? wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i s? skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełni?ca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy realizowanymi odpowiednio przez Polsk? Grupę Farmaceutyczn? SA – sprzedaż hurtowa, PGF Urtica – zaopatrzenie szpitali, CEPD N.V – sprzedaż detaliczna i Pharmalink – usługi dla producentów.  

Zespołem Dentons doradzaj?cym przy transakcji kierował partner w warszawskim biurze kancelarii Jakub Celiński, we współpracy z Michałem Mężykowskim (partner), Ryszardem Manteuffelem i Piotrem Nerwińskim (obaj senior associate) oraz Lee Federmanem, partnerem w biurze Dentons w Londynie.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Łukasz Stablewski
BD & Marketing Manager
T: +48 22  242 52 74
E:  lukasz.stablewski(@)dentons.com

Przemek Pohrybieniuk
Marketing and Business Development Director
  T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!