Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza przy największej od 5 lat transakcji w polskim sektorze energetycznym

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons reprezentowała francuską grupę energetyczną EDF w zakończonej 13 listopada 2017 r. transakcji zbycia aktywów w Polsce na rzecz spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wartość transakcji przekroczyła miliard euro.</p>

>

Doradztwo Dentons obejmowało przeprowadzenie badania due diligence po stronie sprzedaj?cego oraz wewnętrzn? restrukturyzację poprzedzaj?c? sprzedaż, a także przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej.

Transakcja obejmuje nabycie przez PGE czterech elektrociepłowni: Kraków, Gdańsk, Gdynia i Toruń oraz sieci dystrybucji ciepła w Toruniu, Elektrowni Rybnik, a także nabycie wszystkich akcji EDF w ZEC Kogeneracja, która jest właścicielem czterech elektrociepłowni: Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze.

„PGE nabywa doskonałe aktywa po wieloletniej inwestycji grupy EDF w Polsce. To największa od 5 lat transakcja w polskim sektorze energetycznym, a także jedna z największych tego typu transakcji w Europie w ostatnich latach." – komentuje  Piotr Dulewicz, partner kieruj?cy Zespołem Fuzji i Przejęć w warszawskim biurze Dentons.

„Jest to kolejna w tym roku strategiczna transakcja w polskim sektorze energetycznym, po przejęciu przez Eneę od francuskiego koncernu Engie Elektrowni Połaniec, przy której doradzała kancelaria Dentons, a także następny krok w kierunku realizacji długofalowego programu konsolidacji sektora energetycznego w naszym kraju." – komentuje  Arkadiusz Krasnodębski, lider Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych Dentons w Europie.

Transakcja była prowadzona przez partnerów z Zespołu Fuzji i Przejęć  Piotra Dulewiczaoraz  Pawła Grabowskiego  wspólnie z członkami Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych kierowanego przez  Arkadiusza Krasnodębskiego. Do kluczowych prawników doradzaj?cych przy transakcji należeli także partner  Tomasz Janas  oraz counsel  Marceli Kasperkiewicz, z którymi współpracowali partnerzy i prawnicy z wielu zespołów kancelarii, dzięki czemu mogliśmy wesprzeć klienta przy realizacji tej znacz?cej nie tylko w skali Polski transakcji.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe oraz prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje.  www.dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!