Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza Mabuchi Motor przy pierwszej europejskiej inwestycji

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Japońska firma, będąca największym na świecie producentem niewielkich silników elektrycznych, wybuduje fabrykę na terenie krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość inwestycji to 360 milionów złotych. </strong></span></p>

>

Kancelaria Dentons zapewniła Mabuchi Motor kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe w całym procesie inwestycyjnym – reprezentowała inwestora w wygranym przetargu na nabycie nieruchomości od gminy oraz przy zawieraniu umowy ich nabycia, jak również kompleksowo doradzała w zakresie dostępnych zachęt inwestycyjnych oraz rozwi?zań podatkowych, uzyskuj?c zezwolenie na prowadzenie przez inwestora działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Kancelaria zapewniała także pełn? obsługę bież?cych zagadnień regulacyjnych, podatkowych oraz korporacyjnych.

Możliwość kompleksowej obsługi zagranicznych inwestorów wyróżnia Dentons spośród innych kancelarii prawniczych. Nasze zespoły prawa spółek, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa nieruchomości oraz prawa pomocy publicznej oferuj? klientom pełne wsparcie przy ich projektach inwestycyjnych w naszym kraju. W ramach firmy funkcjonuj? także zespoły specjalizuj?ce się w obsłudze klientów z Japonii, Chin, Francji, Niemiec, a także zespół wspomagaj?cy klientów w inwestowaniu w Iranie, co sprawia, że jesteśmy naturalnym wyborem zarówno dla zagranicznych przedsiębiorców, jak i polskich firm zainteresowanych ekspansj? – komentuje Arkadiusz Krasnodębski, Poland Managing Partner w Dentons.

W zakładzie będ? produkowane części dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym silniki elektryczne wykorzystywane do sterowania wyposażeniem. Fabryka ma być ważnym centrum produkcyjnym firmy, odpowiadaj?cym na rosn?ce zapotrzebowanie ze strony europejskich klientów. Oficjalne rozpoczęcie budowy fabryki miało miejsce w środę 12 lipca. Zakład powinien rozpocz?ć produkcję w zimie 2019 r., a docelowe moce produkcyjne osi?gnie w 2023 r., wytwarzaj?c 16 mln sztuk silników rocznie. W fabryce znajdzie zatrudnienie 400 osób.

Przy projekcie doradzali Takura Kawai, partner w warszawskim biurze Dentons, kieruj?cy Japan Desk w regionie EMEA, Cezary Przygodzki, partner w Zespole Doradztwa Podatkowego, Michał Bernat, counsel w Zespołach Doradztwa Podatkowego i Prawa Konkurencji oraz Łukasz Zwiercan, counsel w Zespole Prawa Nieruchomości.

***  

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie  rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!