Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza liderowi polskiego rynku wyrobów drobiarskich przy transakcji sprzedaży aktywów

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons wspierała Indykpol S.A. w zbyciu aktywów – zakładu uboju kurczaka w Lublinie oraz wylęgarni piskląt kurczęcych w Turce na rzecz SuperDrob. Wartość transakcji to blisko 190 milionów złotych.</p>

>

Grupa Kapitałowa Indykpol jest największym w Polsce podmiotem drobiarskim specjalizuj?cym się w hodowli indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych, a jej ubiegłoroczne przychody przekroczyły 1,33 miliarda złotych. Filarem grupy jest spółka Indykpol S.A. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma oferuje swoje produkty na terenie całego kraju, jest także uznanym eksporterem mięsa i przetworów drobiowych. Indykpol znajduje się wśród najcenniejszych polskich marek z sektora spożywczego.  

Doradztwo Dentons obejmowało kompleksowe wsparcie przy transakcji, w tym przygotowanie oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej. W skład zespołu doradzaj?cego Indykpolowi weszli członkowie Zespołu Fuzji i Przejęć kancelarii Dentons – partnerzy Piotr Dulewicz i Paweł Grabowski, wspierani przez Michała Wasiaka (senior associate) oraz Sebastiana Wieczorka (associate).

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!