Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza JLL, międzynarodowej firmie doradczej działającej na rynku nieruchomości, przy połączeniu z REAS

<p style="text-align: justify;">Doradztwo Dentons objęło kompleksowe wsparcie przy transakcji, w tym przeprowadzenie badania due diligence oraz przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej. Zespołem prawników doradzających przy transakcji kierował counsel Marcin Paliwoda, wspierany przez prawniczkę Monikę Wilczak. Nadzór nad transakcją sprawował Piotr Dulewicz, partner kierujący Zespołem Fuzji i Przejęć w kancelarii Dentons.</p>

>

Dzięki transakcji, portfolio usług oferowanych przez JLL powiększy się o doradztwo z obszaru nieruchomości mieszkaniowych. Tym samym JLL będzie pierwsz? na polskim rynku firm? doradcz?, która będzie obsługiwać wszystkie segmenty rynku nieruchomości.

JLL jest międzynarodow? firm? doradcz? świadcz?c? kompleksowe usługi na rynku nieruchomości, sklasyfikowan? na liście Fortune 500. JLL zatrudnia ponad 88 000 osób i obsługuje klientów w 80 krajach.

REAS jest zespołem doradczym, od ponad 20 lat specjalizuj?cym się w zagadnieniach zwi?zanych z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Joanna Gierak-Onoszko
Public Relations & Communications Manager
T: +48 22 242 51 25| M: +48 507 836 064
E: joanna.gierak-onoszko@dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!