Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza Generali przy nabyciu jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons wspierała międzynarodową grupę finansowo-ubezpieczeniową w transakcji przejęcia 100% udziałów w polskiej spółce Union Investment TFI S.A. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i antymonopolowe w Polsce i za granicą.</p>

>

Doradztwo Dentons obejmuje kompleksowe wsparcie przy transakcji, w tym przeprowadzenie prawnego badania due diligence, negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo w zwi?zku z uzyskaniem zgód regulacyjnych i antymonopolowych.

W skład zespołu Dentons weszli Jakub Celiński, partner, wspierany przez counseli Michała Wasiaka oraz Radosława Górala. W zakresie prawa konkurencji przy transakcji doradzaj? m.in. partner Agnieszka Stefanowicz-Barańska oraz counsel Anna Gulińska.

Generali jest obecne na polskim rynku od 1998 roku i zatrudnia obecnie 1300 osób. Oferuje ubezpieczenia maj?tkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie. Prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych.

Union Investment TFI jest szóst? pod względem wielkości spółk? zarz?dzaj?c? aktywami w Polsce, zarz?dzaj?c? portfelem wartym ponad 3,3 miliarda euro. Do jej klientów należy ok. 550 inwestorów instytucjonalnych oraz 135 tysięcy inwestorów indywidualnych.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48 502 416 400
E: przemek.pohrybieniuk@dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!