Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza Enlight Renewable Energy przy budowie i finansowaniu farm fotowoltaicznych na Węgrzech

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons doradzała Enlight Renewable Energy przy negocjowaniu umów na budowę i finansowanie trzech farm fotowoltaicznych na Węgrzech, o łącznej mocy około 57 MW.</p>

>

Dokumentacja finansowania, na podstawie której spółka pozyskała 15 miliardów forintów kredytu (równowartość około 45 milionów euro) podlegała prawu pięciu krajów: węgierskiemu, angielskiemu, amerykańskiemu, izraelskiemu oraz niemieckiemu.

Agnieszka Lipska, counsel w zespole Bankowości i Finansów negocjowała umowę kredytu i pozostał? dokumentację finansowania, a także koordynowała pracę zespołów doradzaj?cych w zakresie finansowania we wszystkich pięciu jurysdykcjach. Merytoryczny nadzór nad finansow? części? projektu pełnił Mateusz Toczyski, partner kieruj?cy polsk? i europejsk? praktyk? bankowości i finansów. Kluczowym członkiem zespołu był Łukasz Błaszczak, associate.

Agnieszka Kulińska, counsel w zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych, przygotowała umowy na budowę, utrzymanie i zarz?dzanie elektrowni? słoneczn?, dostawę i serwis paneli fotowoltaicznych oraz na świadczenie usług z tym zwi?zanych. Reprezentowała również klienta w negocjacjach z dostawcami.

Całość aspektów energetycznych nadzorował Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce, kieruj?cy polsk? i europejsk? praktyk? energetyczn? kancelarii. Prawnicy warszawskiego biura Dentons koordynowali także prace doradców prawnych na Węgrzech.

„Międzynarodowe transakcje finansowania, szczególnie te dotycz?ce projektów w regulowanych sektorach, to bez w?tpienia najciekawsze wyzwania dla prawników. Tu mieliśmy okazję pracować nad inwestycj? podlegaj?c? jurysdykcji aż pięciu krajów. Jesteśmy dumni, że mieliśmy istotny wpływ na zrealizowanie przez naszego klienta pierwszego etapu projektu, zgodnie z biznesowymi założeniami” – komentuje Agnieszka Lipska.

„Cieszymy się, że Enlight po raz kolejny obdarzył nas zaufaniem zlecaj?c kompleksow? obsługę projektu na Węgrzech. W poprzednich latach doradzaliśmy przy projektach wiatrowych w Chorwacji i Serbii” – dodaje Mateusz Toczyski.

W opinii Arkadiusza Krasnodębskiego: „W najbliższych latach będziemy obserwować gwałtowny rozwój projektów fotowoltaicznych. Prognozy mówi? o wzroście europejskiego rynku fotowoltaiki o 40 GW, do prawie 160 GW do 2022 roku. Przyczyni się do tego między innymi ponowna możliwość importu paneli słonecznych z Chin, największego ich producenta na świecie – na pocz?tku września przestały obowi?zywać unijne restrykcje na import tych paneli, wprowadzone w 2013 roku”.

„Obserwujemy także zmianę podejścia do fotowoltaiki w poszczególnych państwach. Kilka tygodni temu rz?d Hiszpanii zniósł wprowadzony trzy lata wcześniej i powszechnie krytykowany podatek od słońca (impuesto al sol), ograniczaj?cy korzystanie z fotowoltaiki na własny użytek – dodaje Arkadiusz Krasnodębski.

Enlight Renewable Energy to firma notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie, izraelski lider w inicjowaniu, opracowywaniu, finansowaniu, budowie oraz eksploatacji projektów w zakresie energii odnawialnej. Dotychczas wybudowała i/lub zainwestowała w ponad 130 projektów o ł?cznej mocy ponad 500 MW, a kolejne 650 MW jest na zaawansowanym etapie realizacji. Długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej z istniej?cych farm zapewniaj? firmie stałe przychody i jednocześnie pozwalaj? rozwijać portfolio projektów.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Joanna Gierak-Onoszko
Public Relations & Communications Manager
T: +48 22 242 51 25| M: +48 507 836 064
E: joanna.gierak-onoszko@dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!