Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza BGŻ BNP Paribas przy refinansowaniu kosztów nabycia trzech nieruchomości przeznaczonych na budowę budynków mieszkalnych w Warszawie

>

Zespół Bankowości i Finansów kancelarii Dentons doradzał BGŻ BNP Paribas w zwi?zku z  finansowaniem o wartości około 17  milionów euro udzielonym trzem spółkom z grupy Yareal na refinansowanie kosztów nabycia trzech nieruchomości położonych w Warszawie i przeznaczonych na budowę budynków mieszkalnych o ł?cznej powierzchni około 110.000 mkw.  

Zakres prac obejmował badanie due diligence dokumentów nieruchomości, spółek kredytobiorców oraz projektów, jak również przygotowanie kompletu trzech pakietów dokumentacji kredytowej.  

Projekt nadzorował Mateusz Toczyski, partner kieruj?cy Zespołem Bankowości i Finansów Dentons w Europie. Transakcję prowadził counsel Bartosz Nojek przy wsparciu Justyny Machnickiej, Magdy Kuleszy i Marty Borowskiej (associates). Badanie due diligence przeprowadzili counsel Michał Siwek, senior associate Joanna Misztal-Dzitko oraz associate Karolina Bandzul.  

***

Kancelaria Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i  biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Joanna Gierak-Onoszko
Public Relations & Communications Manager
T: +48 22 242 51 25 | M: +48  507  836  064  
joanna.gierak-onoszko@dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!