Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradza BGŻ BNP Paribas przy finansowaniu budowy Panattoni Park Warszawa Annopol oraz Panattoni Park Warsaw Airport IV

<p style="text-align: justify;">Zespół Bankowości i Finansów kancelarii Dentons doradzał BGŻ BNP Paribas w związku z finansowaniem o wartości ok. 9 milionów euro oraz ok. 7 milionów złotych udzielonym spółce PDC Industrial Center 59, będącej joint venture Panattoni oraz Marvipol, na budowę budynku magazynowego Panattoni Park Warszawa Annopol o łącznej powierzchni najmu około 15 000 mkw.</p>

>

W sierpniu br. ten sam zespół prawników doradzał BGŻ BNP Paribas w zwi?zku z finansowaniem o wartości ok. 7 milionów euro oraz ok. 5 milionów złotych udzielonym spółce PDC Industrial Center 82, będ?cej joint venture Panattoni oraz Marvipol, na budowę budynku magazynowego Panattoni Park Warsaw Airport IV o ł?cznej powierzchni najmu około 11 300 mkw.

W obu transakcjach nasze doradztwo obejmowało badanie i opracowanie raportu due diligence dotycz?cego podstawowych dokumentów nieruchomości, spółki kredytobiorcy oraz projektu, jak również przygotowanie kompletu dokumentacji kredytowej.

Mateusz Toczyski, partner kieruj?cy Zespołem Bankowości i Finansów Dentons w Europie,
nadzorował oba projekty. Zespołem transakcyjnym kierował counsel Bartosz Nojek przy wsparciu associate Magdy Kuleszy. Badanie due diligence przeprowadzili counsel Michał Siwek oraz associate Karolina Bandzul.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów

Przemek Pohrybieniuk  
Dyrektor ds. Marketingu i BD  
T: +48 22 242 51 24| M: +48 502 416 400  
E: przemek.pohrybieniuk@dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!