Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons doradcą w miliardowym kontrakcie w branży transportu

<p style="text-align: justify;">W poniedziałek 18 listopada br. w Nowym Sączu miało miejsce oficjalne podpisanie umowy między PKP Intercity a konsorcjum firm Stadler Polska i Newag na dostawę 20 pociągów (EZT) wraz ze świadczeniem usług utrzymania.</p>

>

W uroczystości udział wzięli m.in. zarz?d spółki PKP Intercity (Prezes Janusz Malinowski i Przewodnicz?ca Rady Nadzorczej Maria Wasiak), zarz?d firmy Newag (Prezes Zbigniew Konieczek, Wiceprezes Wiesław Piwowar i Członek Zarz?du Bogdan Borek) oraz właściciel Grupy Stadler Rail AG Peter Spuhler, a także przedstawiciele władz państwowych: wiceminister transportu ds. kolejnictwa Andrzej Massel, wojewoda małopolski Jerzy Miller i poseł z ziemi nowos?deckiej Andrzej Czerwiński. Podpisana umowa, o wartości zamówienia 1,6 mld zł, to największy w tym roku w Polsce kontrakt na dostawę pojazdów szynowych - elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Kancelaria Dentons kompleksowo doradzała konsorcjum Stadler/Newag na wszystkich etapach ubiegania się o kontrakt aż do podpisania umowy wł?cznie. Zespól prawa zamówień publicznych pod kierownictwem mec. Aldony Kowalczyk z sukcesem reprezentował konsorcjum Stadler/Newag w postepowaniach odwoławczych przed Krajow? Izb? Odwoławcz? odnosz?cych się do tego przetargu, w tym w postępowaniu dotycz?cym wyboru zwycięskiej oferty. Zamawiaj?cy otrzymał 4 oferty. Za najkorzystniejsz? PKP Intercity uznało ofertę złożon? przez konsorcjum firm Stadler Polska i Newag.

„Ogromnie się cieszymy, że tak efektywnie zmaterializowała się kilkumiesięczna wspólna praca z klientem. Jesteśmy dumni, ze mogliśmy doradzać zwycięskiemu konsorcjum od pierwszych dni przetargu, pocz?wszy od ogłoszenia o zamówieniu i pytania do siwz, po pomoc przy przygotowaniu oferty, aż do reprezentacji w postepowaniach odwoławczych w KIO i podpisania umowy z zamawiaj?cym.” – skomentowała mec. Aldona Kowalczyk, partner odpowiedzialny za praktykę prawa zamówień publicznych w warszawskim biurze Dentons.

O Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza, utworzona przez renomowane kancelarie Salans, FMC oraz SNR Denton. Zespół Dentons liczy blisko 2600 prawników w 75 biurach w ponad 50 krajach – w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej, Chinach i Afryce.

Biuro Dentons w Warszawie to największa firma prawnicza w Polsce. Przez ponad 20 lat braliśmy udział w największych na rynku transakcjach, projektach i postępowaniach jako Salans, a od kwietnia 2013 r. pracujemy dla klientów pod nazw? Dentons, aktywnie uczestnicz?c w budowie nowego, globalnego lidera na rynku usług doradztwa prawnego.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!