Aktualności firm stowarzyszonych

Deloitte zaprasza polskich dyrektorów marketingu do badania na temat trendów rynkowych

Pod wpływem technologii dynamicznie zmieniający się rynek zmusza biznes do szybkiego reagowania na potrzeby klientów. Aby trafniej przewidywać zachodzące w tym obszarze zmiany, firma Deloitte zaprasza dyrektorów marketingu oraz kadrę zarządzającą do wzięcia udziału w pierwszej polskiej edycji badania „CMO Survey”. Rola mediów społecznościowych, automatyzacja, kształtowanie budżetów marketingowych to tylko niektóre z zagadnień, jakie znajdą się ankiecie. Badanie potrwa do końca marca, a jego wyniki zostaną zaprezentowane w czerwcu.

 

Badanie jest części? globalnego Programu CMO, który oferuje liderom marketingu wsparcie w rozwoju kariery i sieci kontaktów, wymianę wiedzy merytorycznej czy specjalnie zaprojektowane dla nich usługi. – Rzeczywistość biznesowa gwałtownie się zmienia na naszych oczach. Najbardziej widoczne s? zmiany technologiczne, jednak technologia zaledwie zwiastuje rewolucję, któr? przejd? wszystkie przedsiębiorstwa. To spowoduje przekształcenie relacji pomiędzy markami a konsumentami również w obszarze marketingu. W wyniku tych procesów zmienia się także rola CMO, którzy musz? się dostosować do nowych potrzeb i oczekiwań rynku oraz własnych organizacji – mówi Michał Pieprzny, Partner, Lider zespołu strategii cyfrowych i transformacji, Deloitte.  

Udział w badaniu jest więc okazj? do podzielenia się swoj? perspektyw? i spostrzeżeniami. Daje ono również możliwość kształtowania i wyznaczania trendów w marketingu. Ankieta pokaże także stopień przygotowań firm na zmiany, które je czekaj?.  

Przeprowadzane przez Deloitte badanie jest anonimowe, a jego wypełnienie zajmuje maksymalnie 20 minut. Deloitte gwarantuje poufność udzielanych odpowiedzi. Każdy z uczestników badania otrzyma bezpłatnie raport z analiz? uzyskanych odpowiedzi.  

Wyniki polskiej edycji CMO Survey zostan? zaprezentowane w czerwcu. Partnerami badania s?: Zwi?zek pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Akademia Leona Koźmińskiego oraz firma doradztwa personalnego Hays.  

LINK DO BADANIA:  

https://survey.euro.confirmit.com/wix/9/p1871693909.aspx?utm_source=izby_gospodarcze&utm_medium=izby_gospodarcze&utm_campaign=CMO2019

***

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczon? odpowiedzialności? i jego firm członkowskich, które stanowi? oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.  

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działaj?cym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmuj?cej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i  wiedzę w poł?czeniu ze znajomości? lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działaj?. Ponad 244 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyj? i pracuj?.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!