Analizy i badania

Deloitte włącza się do walki z nowotworami

<p style="text-align: justify;">Według danych Światowej Organizacji Zdrowia rocznie na świecie notuje się ponad 14 mln nowych zachorowań na raka. Liczba ta niestety rośnie z roku na rok. Mimo nowoczesnych i innowacyjnych kuracji nowotworowych wciąż nie znaleziono skutecznego leku, by walczyć z tą chorobą. Problemem jest również wczesne wykrywanie nowotworów. Firma doradcza Deloitte, chcąc włączyć się w skuteczną walkę z rakiem, organizuje globalny konkurs XPrize Pokonać Raka, którego celem jest znalezienie niedrogich i skutecznych metod wczesnej diagnostyki nowotworowej, mogącej uratować miliony ludzi na całym świecie.</p>

>

Zainicjowany przez Deloitte projekt jest realizowany wspólnie z XPRIZE, innowacyjn? organizacj? pozarz?dow?, która jest światowym liderem w dziedzinie tworzenia i wdrażania nowatorskich programów opartych na rywalizacji.

Inicjatywa  XPRIZE Pokonać Raka  została wyłoniona podczas The XPRIZE Visioneers 2016 Summit, spotkania 250 mentorów, których celem było omówienie i ocena dziewięciu zespołów (w tym zespołu Deloitte) prezentuj?cych nowatorskie pomysły, mog?ce rozwi?zać istotne problemy społeczne. Zespół Deloitte zdobył najwyższ? liczbę punktów i jego projekt znalazł się w  kategorii „Gotowy do realizacji”.

Celem konkursu  XPRIZE Pokonać raka  jest zmotywowanie do działania szerokiego grona naukowców, badaczy, regulatorów i innych osób, którzy chcieliby wnieść swój wkład w proces poszukiwania taniej, ogólnodostępnej i skutecznej metody wczesnego wykrywania nowotworów”  – mówi  Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Zarz?dzaj?ca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives Deloitte. Firma Deloitte jest sponsorem i organizatorem konkursu.  „Do walki z chorob? wykorzystujemy niekonwencjonalne sposoby, ponieważ model opiera się na rywalizacji o nagrody. Projekt może zmotywować ludzi i zjednoczyć różne organizacje ze świata onkologii”  - dodaje.

Onkologia to szybko zmieniaj?ca się dziedzina medycyny. Powstaj? nowe metody leczenia, modele finansowania i badań, systemy analizy danych, narzędzia, modele wsparcia i finansowania. Firma Deloitte głęboko angażuje się w proces przemian, wykorzystuj?c posiadane umiejętności, doświadczenie i relacje w celu wspierania innowacji, które pomog? wynaleźć lek na nowotwory.

„Jako firma świadcz?ca usługi doradcze w sektorze biomedycznym i  ochrony zdrowia, współpracujemy ze wszystkimi grupami podmiotów i osób zajmuj?cymi się walk? z  nowotworami, od organizacji pozarz?dowych, po najlepsze światowe ośrodki onkologiczne. Nasza szeroka sieć kontaktów służy jako spoiwo do zbudowania sieci współpracowników, którzy będ? mogli stworzyć nowe, kompleksowe podejście do badań i odkryć w onkologii”  – mówi  Magdalena Burnat-Mikosz.

XPRIZE  wykorzystuje unikalne poł?czenie rywalizacji, crowd-sourcingu oraz motywacyjnej roli nagrody, aby uzyskać skuteczniejsze metody rozwiazywania największych wyzwań współczesnego świata, takich jak choćby ochrona środowiska, prawa mniejszości czy pomoc najbiedniejszym. Największe firmy na świecie, np.: Google, IBM czy Nokia, wł?czaj? się do współpracy z XPRIZE, by wspierać działania organizacji. Teraz czyni to również firma Deloitte.

Przygotowanie konkursu  XPRIZE Pokonać Raka  to niezwykle złożony proces, bior?c po uwagę ogromn? liczbę naukowców, lekarzy, personelu medycznego, pacjentów i innych osób zaangażowanych w walkę z  nowotworami. Należy w nim również uwzględnić bariery, niewykorzystane możliwości i inne kwestie o  globalnym znaczeniu. Zasady i terminarz konkursu zostan? ogłoszone prawdopodobnie za kilka miesięcy.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!