Aktualności firm stowarzyszonych

Deloitte Digital wchodzi do Polski

<p style="text-align: justify;">Po 25 latach obecności Deloitte w Polsce pora na kolejny krok. Na nasz rynek wchodzi nowa globalna marka, Deloitte Digital. Agencja interaktywna, doradca strategiczny i firma technologiczna w jednym. Nowy koncept na nowe czasy. Stuprocentowo cyfrowy.</p>

>

Deloitte Digital, globalna agencja interaktywno-konsultingowa należ?ca do firmy doradczej Deloitte rozpoczyna działalność na rynku środkowoeuropejskim. Zaczyna od akwizycji Digital One, jednej z najbardziej doświadczonych agencji digitalowych w Polsce. W  wyniku poł?czenia kompetencji marketingowych i kreatywnych Digital One z wiedz? branżow? i  doświadczeniem w konsultingu strategicznym i  technologicznym Deloitte powstaje pionierski na polskim rynku model, tworz?cy now? kategorię opart? na komplementarnych atrybutach agencji interaktywnej i firmy doradczej. Osi?gnięcia Deloitte Digital w  Stanach Zjednoczonych i na świecie dowodz? skuteczności tego modelu.

Deloitte Digital, uznany przez Advertising Age - globalny magazyn o marketingu i mediach, za drug? największ? agencję interaktywn? na świecie, rozpoczyna działalność w Polsce i Europie Środkowej i zaczyna od akwizycji Digital One, jednej z najbardziej doświadczonych agencji interaktywnych na polskim rynku.

Deloitte Digital to nowy model usług na nowe czasy. Jesteśmy unikalnym poł?czeniem agencji interaktywnej i firmy konsultingowej, zintegrowanych w ramach jednej, globalnej praktyki. Wyposażeni w silne, zorientowane branżowo kompetencje strategiczne, wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii, a także maj?c do dyspozycji sprawdzone kompetencje agencji interaktywnej, będziemy obsługiwać naszych klientów w sposób, jakiego nie mog? dostarczyć tradycyjne agencje digitalowe czy firmy doradcze.”- mówi Zbigniew Szczerbetka, Lider Deloitte Digital w Europie Środkowej.

W wyniku poł?czenia, Digital One będzie działać pod mark? Deloitte Digital, zaś Olgierd Cygan, założyciel i prezes Digital One doł?cza do Deloitte jako Partner i będzie zarz?dzał części? agencyjn? Deloitte Digital w Polsce i Europie Środkowej.

Stajemy się części? Deloitte Digital, bo widzimy ogromny potencjał tej współpracy. To poł?czenie pozwoli nam rozwijać się jeszcze szybciej niż dotychczas.. W pełni utożsamiamy się z unikalnym modelem działania i now? kategori?, któr? stworzył Deloitte. Marketing cyfrowy zmienia się i rozwija bardzo szybko. Ten pionierski model, ł?cz?cy doradztwo strategiczne, technologię i działania kreatywne jest moim zdaniem przełomowy i definiuje now? kategorię. Chcemy być części? tej zmiany" - dodaje Olgierd Cygan.

Przejęcie Digital One, agencji zatrudniaj?cej dziś blisko stu pracowników, zapewnia Deloitte Digital natychmiastowy dostęp do silnych i sprawdzonych kompetencji jednej z najbardziej doświadczonych agencji interaktywnych w Polsce. Jest to jednak dopiero pierwszy etap planu inwestycyjnego Deloitte Digital, który zakłada dalsze rozszerzanie zakresu usług, jak również obecności terytorialnej firmy w Europie Środkowej i poza ni?, z zamiarem stworzenia dedykowanego hub-a, który będzie świadczył usługi z zakresu marketingu cyfrowego dla innych rynków europejskich.

W swoim podejściu do integracji nowych firm Deloitte Digital, podkreśla znaczenie zachowania kultury organizacyjnej agencji kreatywnych.

Jako Deloitte Digital jesteśmy części? sieci Deloitte czyli największej globalnej firmy konsultingowej. Jednak zdajemy sobie sprawę, że to co jest często najbardziej kluczowym elementem każdej dobrej agencji kreatywnej to jej unikalna kultura. Chcemy j? zachować. Dlatego w Deloitte Digital na świecie działamy poprzez tzw. studia, czyli sieć zespołów którym zostawiamy sporo autonomii i pozwalamy funkcjonować w ich naturalnym, niekorporacyjnym otoczeniu. Chcielibyśmy aby zachowały kulturę startupów będ?c jednocześnie części? potężnej międzynarodowej organizacji. Podoba nam się ich nieformalność, elastyczny, pozbawiony silnej hierarchii styl działania, luźna atmosfera ale jednocześnie bezkompromisowość co do jakości i estetyki, intensywne zaangażowanie zespołu w blisk?, iteracyjn? współpracę z klientami. Dla pracowników Deloitte Digital, a także dla klientów, którzy lubi? w ten sposób z nami pracować to bardzo atrakcyjna wizja”. – mówi Zbigniew Szczerbetka.

To kolejny krok Deloitte, po niedawnym poł?czeniu ze Stratosfer?, wiod?c? firm? konsultingow? specjalizuj?c? się w pozycjonowaniu marek i marketingu strategicznym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!