Analizy i badania

Deloitte chce wspierać startupy z regionu Europy Środkowej i Wschodniej

<p style="text-align: justify;">Firma doradcza Deloitte dołącza do grona partnerów programu Bridge to MassChallenge Warsaw, międzynarodowego konkursu dla startupów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Eksperci Deloitte swoim globalnym doświadczeniem będą wspierać młodych przedsiębiorców w pogłębianiu wiedzy z zakresu podatków i transakcji na rynkach międzynarodowych, a także wspomagać rozwój ich firm, które wchodzą na nowe rynki.</p>

>

Deloitte to kolejna duża marka, która zdecydowała się na współpracę z  Bridge to MassChallenge Warsaw  – który jest części? globalnego akceleratora startupów technologicznych – MassChallenge. Deloitte, będ?ca jedn? z największych firm doradczych na świecie, w trakcie rozpoczynaj?cego się 15 stycznia br. 4-dniowego bootcampu (obozu szkoleniowego) w Warszawie, będzie swoj? wiedz? i doświadczeniem wspierać 25 start-up’y z regionu CEE zakwalifikowane do programu. Ł?cznie aplikację złożyło aż 300 młodych firm. Najlepsza dziesi?tka startupów wybrana w Warszawie, poleci w lutym na sesję warsztatow? bootcamp do Bostonu.

Deloitte doł?cza do programu jako partner merytoryczny. Głównym, diamentowym partnerem programu jest PKO Bank Polski – największy  bank regionu CEE. Partnerami Bridge to MassChallenge Warsaw s? także: Visa oraz PGE.

- Głównym celem udziału Deloitte w programie jest wspieranie w rozwoju i promowanie startupów z Europy Środkowo-Wschodniej oraz skrócenie ścieżki wychodzenia na rynek z rozwijanymi przez nie usługami i produktami –  mówi  Barbara Bona, Partner, Deloitte Polska. - Program Bridge to MassChallenge Warsaw ułatwia międzynarodow? ekspansję, która dla pocz?tkuj?cej firmy, nawet dysponuj?cej unikaln? i innowacyjn? technologi?, ale niepodpart? wiedz?, rynkowym doświadczeniem i biznesowymi relacjami, jest często bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. To ogromna wartość tego programu – dodaje.

Spotkania z ekspertami

Wraz z doł?czeniem Deloitte do programu, uczestnicy Bridge to MassChallenge Warsaw zyskuj? dostęp do ekspertów i mentorów specjalizuj?cych się, m.in. w zakresie podatków i transakcji na rynkach międzynarodowych. Co więcej, startupy uzyskuj? szansę nawi?zania współpracy nie tylko z Deloitte, ale również z firmami z wielu różnych państw Europy Środkowo-Wschodniej.  - Deloitte jest organizacj? globaln?, która w samym tylko regionie pracuje dla kilkunastu tysięcy klientów aktywnie poszukuj?cych różnych innowacyjnych rozwi?zań, możliwych do wdrożenia we własnych strukturach. Takich firm będziemy szukać również pośród uczestników programu Bridge to MassChallenge Warsaw –  twierdzi ekspert Deloitte.

Obszary zainteresowania

Spektrum działania Deloitte jest bardzo szerokie.  – Jesteśmy otwarci na wszystkie ciekawe i innowacyjne rozwi?zania, które byłyby odpowiedzi? na wyzwania i potrzeby technologiczne firm, z którymi współpracuje Deloitte  – mówi  Barbara Bona  z Deloitte. – Z pewności?, szczególnie mocno będziemy przypatrywać się startupom oferuj?cym rozwi?zania z obszaru transformacji cyfrowej, fin-tech czy technologii multimedialnych. To właśnie w tych sektorach nasi klienci najmocniej potrzebuj? usprawnień i nowości  – dodaje.

Deloitte od dawna angażuje się w promocję środowiska start-upów w Polsce. W tym roku już po raz dziewiętnasty przygotowuje  ranking  Deloitte Technology Fast 50 Central Europe, który przedstawia najszybciej rozwijaj?ce się firmy technologicznie innowacyjne w  Europie Środkowej. Eksperci firmy s? również autorami dwóch edycji badania „Diagnoza ekosystemu startupów w  Polsce”, w którym w skali od jednego do czterech młode polskie firmy uzyskały stopień dojrzałości wynosz?cy 1,93, a niespełna dwa lata później 2,1. Model ten obejmuje pięć obszarów: finansowanie, regulacje prawne, kapitał ludzki, kapitał społeczny oraz otoczenie instytucjonalne. Polska najlepiej radzi sobie w obszarze otoczenia instytucjonalnego oraz regulacji prawnych, a najgorzej w obszarze finansowania i  kapitału społecznego. Według szacunków ekspertów Deloitte  w 2023 roku wartość dodana wygenerowana przez startupy może wynieść w Polsce 2,2 mld zł, a liczba stworzonych miejsc pracy ponad 50 tys.

O programie Bridge to MassChallenge Warsaw

„Bridge to MassChallenge Warsaw” to pilotażowa edycja programu MassChallenge dla dojrzałych startupów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które maj? już za sob? doświadczenia w kreowaniu produktu i jego sprzedaży, a obecnie chc? zrobić kolejny krok i zaistnieć na rynkach zagranicznych. W grudniu 2017 r. spośród blisko 300 aplikacji nadesłanych z 26 krajów, wyłoniono 25 najbardziej obiecuj?cych startupów, które otrzymały zaproszenie do udziału w programie. Uczestnicy akceleracji pochodz? finalnie \ z 12 krajów, w tym z Polski. Wśród zakwalifikowanych startupów znalazło się szerokie spektrum oferowanych rozwi?zań i technologii między innymi z obszaru Fin-tech, High-tech, Healthcare, czy Life Science.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!