Analizy i badania

Deflacja będzie powoli wygasać dzięki wyższej dynamice cen żywości i paliw

<p style="text-align: justify;">Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do IV kw. br. W naszej ocenie w kierunku zwiększenia inflacji oddziaływać będą wyższe dynamiki cen paliw oraz żywności, której wzrost będzie szczególnie silny pod koniec br.</p>

>

Wsparcie dla takiej oceny stanowi indeks cen żywności FAO, który zwiększył się kwietniu br. o 0,7% m/m, co jest jego trzecim miesięcznym wzrostem z rzędu, sygnalizuj?c odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności. Ceny żywności w Polsce s? silnie skorelowane z cenami światowymi, co będzie w naszej ocenie oddziaływać w kierunku ich wzrostu w dalszej części br. Od końca stycznia br. mamy również do czynienia z utrzymuj?cym się trendem wzrostowym ceny ropy naftowej. Cena ropy Brent w tym okresie zwiększyła się o ok. 80%. Główne czynniki ryzyka dla naszej prognozy inflacji to kształtowanie się cen ropy na światowym rynku, warunki pogodowe oraz ostateczna formuła podatku od handlu detalicznego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!