Aktualności firm stowarzyszonych

Deeskalacja konfliktu na linii USA-Chiny pozytywna dla kursu złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2673 (umocnienie złotego o 0,2%). W pierwszej połowie tygodnia złoty lekko osłabiał się, co było korektą po jego wyraźnym umocnieniu dwa tygodnie temu. Od środy do końca tygodnia obserwowaliśmy aprecjację złotego, która była efektem spadku globalnej awersji do ryzyka wynikającego z kilku czynników – zwycięstwa Partii Konserwatywnej w wyborach w Wielkiej Brytanii, gołębiego wydźwięku konferencji po posiedzeniu FOMC i wstępnego porozumienia pomiędzy USA i Chinami.

Ze względu na źródło aprecjacji kursu złotego względem euro (wzrost apetytu na ryzyko), polska waluta umocniła się również w stosunku do dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Na uwagę zasługuje natomiast ubiegłotygodniowa deprecjacja złotego względem funta brytyjskiego (o 0,7%). Taka reakcja rynkowa na wynik wyborów w Wielkiej Brytanii, wynikająca z silniejszego umocnienia się funta względem euro niż aprecjacji złotego względem wspólnej waluty, była zgodna z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 09.12.2019).

Uważamy, że opublikowane dziś dobre dane z Chin, w połączeniu z ubiegłotygodniowymi informacjami o deeskalacji konfliktu na linii USA-Chiny będą oddziaływały w kierunku umocnienia złotego w najbliższych dniach. W tym tygodniu istotne dla kursu złotego będą również krajowe dane o produkcji przemysłowej. Uważamy, że będą one oddziaływały w kierunku aprecjacji polskiej waluty. Pozostałe krajowe dane nie spotkają się w naszej ocenie ze znaczącą reakcją rynku. Neutralne dla złotego będą naszym zdaniem również dane z USA (finalny szacunek PKB, wyniki badań koniunktury konsumenckiej i dane z rynku nieruchomości), jak również wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!