Aktualności firm stowarzyszonych

Deeskalacja konfliktu na linii USA-Chiny może sprzyjać wzrostowi stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,88 (wzrost o 13pb), 5-letnie do poziomu 1,98 (wzrost o 22pb), a 10-letnie do 2,04 (wzrost o 21pb).

W poniedziałek zmienność stawek IRS była ograniczona ze względu na święto. Od wtorku do piątku obserwowany był silny wzrost stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Sprzyjała mu poprawa nastrojów inwestorów ze względu na obniżenie ryzyka dalszej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran. Wsparcie dla takiej oceny stanowi obniżenie indeksu VIX. Niemniej utrzymał się wysoki spread pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. Krajowe wyraźnie wyższe od oczekiwań dane o inflacji pozostały w cieniu nastrojów na rynku globalnym. W czwartek odbyła się również aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 4-, 5-, 10- i 27-letnich terminach zapadalności za 5,0 mld PLN przy popycie równym 7,2 mld PLN. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzywą.

W tym tygodniu wzrostowi stawek IRS sprzyjać będzie poprawa nastrojów inwestorów ze względu na zaplanowane na ten tydzień podpisanie wstępnej fazy porozumienia pomiędzy USA a Chinami. Uważamy, że publikacje danych z Polski (inflacja, bilans płatniczy), Chin (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich) oraz USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inflacja, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) będą neutralne dla krzywej dochodowości.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!