Analizy i badania

Decyzje RPP oraz EBC mogą podwyższyć zmienność złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3686 (osłabienie złotego o 0,8%).</p>

>

W poniedziałek polska waluta traciła na wartości, a w kierunku jej osłabienia oddziaływała jastrzębia wypowiedź J. Yellen sprzed dwóch tygodni podczas sympozjum w Jackson Hole (por. MAKROmapa z 29.08.2016). W dalszej części tygodnia złoty oraz inne waluty regionu pozostawały w trendzie deprecjacyjnym z uwagi na podwyższon? globaln? awersję do ryzyka odzwierciedlan? wzrostem indeksu VIX. W naszej ocenie mniejszy apetyt na ryzyko wynikał z rosn?cych oczekiwań uczestników rynku na szybsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA. Krajowe dane (publikacja struktury PKB, indeks PMI, wstępny szacunek inflacji) miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. W pi?tek po południu doszło do umocnienia złotego w reakcji na słabsze od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA.

W środę i w czwartek oczekujemy podwyższonej zmienności kursu złotego z uwagi na posiedzenia RPP (środa) oraz EBC (czwartek). Dane makroekonomiczne publikowane w tym tygodniu będ? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego. W najbliższych dniach możemy mieć jednak do czynienia z presj? na osłabienie złotego, gdyż część inwestorów może wyprzedawać polsk? walutę w odpowiedzi na rosn?ce ryzyko obniżenia ratingu Polski przez agencję Moody’s. Decyzja agencji zostanie ogłoszona najprawdopodobniej w pi?tek po zamknięciu europejskich rynków, a zatem jej ewentualny wpływ kurs złotego zmaterializuje się w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!