Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Decyzje RPP i EBC w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do 7,48 (spadek o 10pb), 5-letnie do 6,46 (spadek o 10pb), a 10-letnie do 6,11 (spadek o 15pb). W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia ze spadkiem stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. W naszej ocenie istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia stawek IRS była korekta cen na europejskim rynku gazu, która zmniejszyła oczekiwania części inwestorów na dalszy wzrost inflacji. W piątek doszło do spadku stawek IRS w reakcji na publikację danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. Wstępne dane o inflacji w Polsce oraz w strefie euro nie miały istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu kluczowe dla stawek IRS będą decyzje RPP (środa) oraz EBC (czwartek). Podczas gdy decyzja RPP będzie najprawdopodobniej neutralna dla krzywej, to podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością stawek IRS. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem kształtującym krzywą pozostaną informacje wpływające na ocenę ryzyka wystąpienia szoku gazowego w Europie, który może istotnie osłabić perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!