Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Decyzja RPP może umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5640 (umocnienie złotego o 0,3%). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN kształtował się w wyraźnym trendzie spadkowym, czemu sprzyjało zmniejszenie globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlane spadkiem indeksu VIX. Lokalnie czynnikami pozytywnymi dla kursu złotego były wypowiedź prezesa NBP A. Glapińskiego wskazująca, że umocnienie polskiej waluty byłoby spójne z kierunkiem polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP, a także propozycja prezydenta A. Dudy dotycząca likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która zwiększyła oczekiwania części inwestorów na zmniejszenie napięcia na linii Polska – UE. W piątek doszło do osłabienia złotego w reakcji na wyraźnie lepsze od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA.

W ubiegłym tygodniu doszło również do wyraźnego wzrostu kursu EURUSD. Główną przyczyną umocnienia euro względem dolara był jastrzębi wydźwięk konferencji prasowej po posiedzeniu EBC, który zwiększył oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych w strefie euro. Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA były negatywne dla kursu EURUSD. Mimo to dolar nie zdołał odrobić strat względem euro z pierwszej części tygodnia.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. W przypadku realizacji naszego scenariusza zakładającego większą skalę podwyżki stóp procentowych niż oczekuje rynek (o 75pb wobec 50pb) decyzja może doprowadzić do umocnienia złotego. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!