Analizy i badania

Decyzja Moody’s pozytywna dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3330 (umocnienie złotego o 0,7%).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych, co było zwi?zane ze spadkiem światowej awersji do ryzyka. Większy apetyt na ryzyko wynikał w naszej ocenie ze zmniejszenia oczekiwań na szybk? normalizację polityki monetarnej w USA (pogorszenie koniunktury w sierpniu, niższe od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA – por. MAKROmapa z 05.09.2016). W pi?tek złoty nieznacznie tracił na wartości, co naszym zdaniem mogło wynikać z podwyższonej niepewności na rynku zwi?zanej z oczekiwaniem na wieczorn? decyzję agencji Moody’s w sprawie ratingu Polski. Agencja nie dokonała jednak rewizji ratingu Polski oraz nie opublikowała raportu kredytowego nt. Polski. Tym samym rating Polski został utrzymany na dotychczasowym poziomie (A2 z perspektyw? negatywn?).

Na pocz?tku tego tygodnia w kierunku lekkiego umocnienia złotego może oddziaływać brak zmian w ratingu Polski. W dalszej części tygodnia w centrum uwagi rynku będ? liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, indeksy NY Empire State, Philadpelia Fed oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). W przypadku realizacji naszych prognoz zbliżonych do konsensusu rynkowego sumaryczny wpływ danych z USA będzie neutralny dla kursu polskiej waluty. Do osłabienia złotego mog? przyczynić się jednak krajowe dane nt. inflacji oraz bilansu płatniczego. Pozostałe dane z Polski (wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw) oraz dane z Chin (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna oraz inwestycje w aglomeracjach miejskich) nie będ? miały w naszej ocenie istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!