Analizy i badania

Decyzja Moody’s pozytywna dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2117 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

W poniedziałek złoty tracił na wartości mimo zwycięstwa E. Macrona w wyborach prezydenckich we Francji, gdyż inwestorzy realizowali zyski sprzed dwóch tygodni. We wtorek mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? kursu EURPLN, który oscylował wokół poziomu 4,23. W środę zyskiwał na wartości czemu sprzyjało mniej jastrzębie od oczekiwań wyst?pienie prezesa EBC M. Draghi dotycz?ce perspektyw polityki monetarnej w strefie euro wygłoszone w holenderskim parlamencie. W czwartek złoty nieznacznie tracił na wartości wraz ze wzrostem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wyższym indeksem VIX. W pi?tek złoty ustabilizował się na czwartkowych poziomach. Dane o krajowej inflacji miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. Decyzja agencji Moody’s o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski i zmianie jego perspektywy z negatywnej na stabiln? oddziaływała w kierunku umocnienia złotego.

Na pocz?tku tego tygodnia umocnieniu złotego może sprzyjać pi?tkowa decyzja Moody’s o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski i zmianie jego perspektywy z negatywnej na stabiln?. Opublikowane dzisiaj rano dane z chińskiej gospodarki s? w naszej ocenie neutralne dla złotego. Uważamy, że krajowe dane (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, wstępny szacunek PKB, bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), a także posiedzenie RPP będ? miały w naszej ocenie ograniczony wpływ na kurs złotego. Neutralny dla polskiej waluty będzie naszym zdaniem również sumaryczny wpływ danych z USA (produkcja przemysłowa, pozwolenia na budowę, rozpoczęte budowy domów, indeksy NY FED i Philadelphia FED).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!