Analizy i badania

Decyzja EBC może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3200 (umocnienie złotego o 1,1%).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych, co zwi?zane było ze spadkiem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej indeksem VIX. W kierunku wyższego apetytu na ryzyko oddziaływał poniedziałkowy wyraźnie niższy od oczekiwań odczyt wstępnej inflacji w strefie euro, który zwiększył oczekiwania inwestorów na dalsze łagodzenie polityki monetarnej w strefie euro oraz wtorkowa decyzja Ludowego Banku Chin o obniżce stopy rezerw obowi?zkowych. W czwartek miała miejsce nieznaczna korekta, w wyniku której doszło do osłabienia złotego. W pi?tek złoty kontynuował swoje umocnienie z pierwszej części tygodnia. Aprecjacja polskiej waluty miała miejsce mimo opublikowanych po południu lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie czwartkowe posiedzenie EBC. Chod oczekujemy, że EBC złagodzi na nim politykę monetarn?, zakładamy że skala jej rozluźnienia będzie mniejsza od konsensusu rynkowego, co może oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Umocnieniu polskiej waluty sprzyjać będzie natomiast opublikowany w weekend cel dla wzrostu gospodarczego w Chinach wskazuj?cy na niskie prawdopodobieostwo tzw. „twardego l?dowania” Państwa Środka. W jego cieniu pozostan? dane nt. bilansu handlowego Chin dlatego będ? one w naszej ocenie neutralnego dla kursu złotego. W pi?tek oczekujemy podwyższonej zmienności złotego z uwagi na posiedzenie RPP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!