Podsumowanie wydarzeń

Day with France w Akademii Leona Koźmińskiego

>

Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza firmy o francuskich korzeniach do udziału w wydarzeniu „Day with France” organizowanym 27 października 2016 roku na terenie uczelni.

„Day with France” to już trzecie wydarzenie z cyklu „Day with”, który ma na celu przybliżenie studentom biznesu i kultury danego kraju. Wydarzenie odbywa się w jednym z centralnych miejsc uczelni i ł?czy w sobie treści merytoryczne oraz elementy zwi?zane z kultur? danego kraju. Każda z firm ma możliwość zaprezentowania swojego stoiska i bezpośredniego dotarcia do studentów. Równolegle odbywaj? się dodatkowe wydarzenia m.in. warsztaty i konkursy. „Day with France” stanowi znakomit? okazję do przedstawienia firmy jako interesuj?cego pracodawcy i wartościowej marki.

Udział w wydarzeniu dla Pracodawców jest bezpłatny. Impreza odbywa się w języku angielskim.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony, prosimy o kontakt z osoba odpowiedzialn? za organizację wydarzenia: jpiechocka(@)kozminski.edu.pl

Organizator:

Partner:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!