Aktualności firm stowarzyszonych

Dane ze strefy euro mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN nie zmienił się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniósł 4,2784. Od poniedziałku do piątku kurs EURPLN charakteryzował się relatywnie niską zmiennością na tle ostatnich tygodni i kształtował się w przedziale 4,26-4,28. Krajowe dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji-budowlano montażowej, podobnie jak wyniki badań koniunktury w najważniejszych gospodarkach strefy euro (indeksy PMI oraz Ifo dla Niemiec) miały ograniczony wpływ na rynek.

Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy również do czynienia z umocnieniem dolara względem euro, co było w znacznym stopniu korektą po wyraźnym wzroście kursu EURUSD dwa tygodnie temu. Publikacje indeksów PMI dla strefy euro oraz danych o zamówieniach w amerykańskim przemyśle miały jedynie przejściowy pozytywny wpływ na kurs euro względem dolara i nie spowodowały odwrócenia trendu. Kurs EURGBP w ubiegłym tygodniu charakteryzował się niską zmiennością, co może sugerować, że inwestorzy czekają na nowe informacje, które zwiększyłyby prawdopodobieństwo któregoś z wariantów Brexitu.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie posiedzenie FOMC. Uważamy, że wydźwięk konferencji po posiedzeniu będzie lekko negatywny dla polskiej waluty. W kierunku osłabienia złotego mogą oddziaływać również dane ze strefy euro (PKB, wstępna inflacja). Przeciwny wpływ może mieć natomiast wydźwięk zaplanowanego na ten tydzień plenum chińskiego rządu, który wskaże na wzrost prawdopodobieństwa dalszego rozluźniania polityki fiskalnej w Chinach kolejnych miesiącach. Dane z USA (PKB, zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa), krajowej inflacji oraz indeksy Caixin i CFLP PMI dla chińskiego przetwórstwa nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływ na rynek. Uwaga inwestorów pozostanie jednocześnie skupiona na informacjach w sprawie Brexitu. W przypadku wzrostu prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy można oczekiwać zwiększenia awersji do ryzyka, a w konsekwencji osłabienia kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!