Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane ze strefy euro kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5667 (umocnienie złotego o 0,2%). W zeszłym tygodniu kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym, czemu sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane spadkiem indeksem VIX. Publikacje krajowych danych nt. rynku pracy, produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej nie miały istotnego wpływu na rynek. Z kolei lepsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w strefie euro oddziaływały w kierunku wzrostu kursu EURPLN w piątek. Spadek światowej awersji do ryzyka sprzyjał również wzrostowi kursu EURUSD. Niemniej jednak, z uwagi na gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC, obserwowaliśmy osłabienie kursu euro względem dolara. 

W tym tygodniu istotne dla kursu złotego będą dane nt. wzrostu PKB w strefie euro i Niemczech oraz inflacji w strefie euro, które mogą przyczynić się do podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień posiedzenie FOMC będzie również sprzyjać podwyższonej zmienności na rynku walutowym. Dane z USA, indeks Ifo oraz publikacja krajowej inflacji nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!