Analizy i badania

Dane z USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich obniżyły się do poziomu 2,025 (spadek o 3pb), obligacji 5- letnich zwiększyły się do poziomu 2,985 (wzrost o 4pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 3,739 (wzrost o 7pb).</p>

>

W poniedziałek rentowności polskich obligacji były niższe niż na pi?tkowym zamknięciu, co było zwi?zane z ogłoszonymi w pi?tek dwa tygodnie temu  decyzjami agencji ratingowych Fitch i Moody’s o utrzymaniu dotychczasowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. W dalszej części tygodnia utrzymywał się łagodny wzrost rentowności polskich obligacji widoczny szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej w ślad za rynkami bazowymi (USA i Niemcy). W naszej ocenie było to zwi?zane z oczekiwaniami rynku na pi?tkowe inauguracyjne przemówienie prezydenta USA D. Trumpa.  

Pi?tkowe przemówienie inauguracyjne D. Trumpa (patrz wyżej) nie powinno mieć w naszej ocenie istotnego wpływu na ceny polskich obligacji. W centrum uwagi polskiego rynku długu będ? pi?tkowe, wstępne dane nt. zamówień na dobra trwałe w USA, które w przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu prognozy mog? być pozytywne dla rentowności polskich obligacji. Pozostałe dane z USA (wstępny PKB w IV kw., sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będ? miały naszym zdaniem znacz?cego wpływ na polski rynek długu. Neutralne dla cen polskich obligacji będ? również dzisiejsze publikacje indeksów PMI w najważniejszych europejskich gospodarkach oraz środowy indeks Ifo dla Niemiec.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!