Analizy i badania

Dane z polskiej gospodarki neutralne dla rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,946 (wzrost o 1pb), obligacji 5- letnich obniżyły się do poziomu 2.577 (spadek o 4pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 3,18 (wzrost o 1pb).</p>

>

W poniedziałek i wtorek ceny polskiego długu były stabilne. W środę doszło do spadku rentowności polskich obligacji widocznego na środkowym odcinku i długim końcu krzywej w ślad za obligacjami niemieckimi i amerykańskimi. Część inwestorów oczekiwała bowiem, że nowa projekcja makroekonomiczna FED wskaże na wolniejsze tempo normalizacji polityki  monetarnej w USA. W czwartek z uwagi na dzień wolny obroty na polskim rynku długu były wstrzymane. W pi?tek obserwowana była korekta i nieznaczny spadek cen polskich obligacji.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie przewidziana na pi?tek publikacja wyników badań koniunktury w strefie euro. W przypadku realizacji naszych zbliżonych do konsensusu rynkowego prognoz, dane będ? miały ograniczony wpływ na ceny polskich obligacji. Neutralne dla polskiego rynku długu będ? w naszej ocenie również krajowe dane (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna oraz przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw), a także dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (sprzedaż domów na rynków wtórnym oraz sprzedaż nowych domów).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!