Analizy i badania

Dane z amerykańskiego rynku pracy negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1944 (osłabienie złotego o 0,5%).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek kurs polskiej waluty był relatywnie stabilny w oczekiwaniu na wtorkowe wyst?pienie J. Powella przed Kongresem. Zostało ono odebrane przez rynek jako jastrzębie, co w dalszej części tygodnia oddziaływało w kierunku osłabienia złotego. Deprecjacji polskiej waluty sprzyjała również zapowiedź D. Trumpa dotycz?ca wprowadzenia ceł na amerykański import stali i aluminium, która zwiększyła obawy o rozpoczęcie wojny handlowej i doprowadziła do spadku popytu na ryzykowne aktywa. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście indeksu VIX. Wzrost awersji do ryzyka sprzyjał osłabieniu złotego również względem dolara oraz franka szwajcarskiego.

Dzisiaj umocnieniu kursu polskiej waluty może sprzyjać ogłoszona w weekend przez SPD gotowość do utworzenia koalicji w Niemczech z CDU/CSU. Uważamy natomiast, że wpływ wyników wyborów parlamentarnych we Włoszech na kurs złotego będzie ograniczony. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy mog? one doprowadzić do osłabienia kursu polskiej waluty. W czwartek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC możemy mieć do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu złotego. Dane o chińskim bilansie handlowym będ? naszym zdaniem neutralne dla kursu polskiej waluty. Neutralne dla złotego będ? również środowe posiedzenie RPP i publikacja najnowszej projekcji ekonomicznej NBP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!