Analizy i badania

Dane z amerykańskiego rynku pracy mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2468 (osłabienie złotego o 0,3%).</p>

>

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN utrzymywał się w łagodnym trendzie wzrostowym. Najważniejszym wydarzeniem dla polskiej waluty było czwartkowe posiedzenie EBC. Podjęta na nim decyzja dotycz?ca przyszłości rozszerzonego programu skupu aktywów została odebrana przez rynek jako gołębia (patrz powyżej), w efekcie doprowadziła do przejściowego umocnienia złotego. W ubiegłym tygodniu złoty silnie tracił do dolara z uwagi na osłabienie złotego względem euro przy jednoczesnym spadku kursu EURUSD. Deprecjacja euro względem dolara była zwi?zana ze wspomnianym wyżej gołębim wydźwiękiem posiedzenia EBC jak również publikacj? lepszych od oczekiwań danych o PKB w USA.

W tym tygodniu w centrum uwagi będ? wstępne dane o inflacji w strefie euro. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy ich publikacja może oddziaływać w kierunku osłabienia polskiej waluty. Negatywne dla złotego będ? naszym zdaniem również wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie (PMI). W kierunku umocnienia polskiej waluty mog? natomiast oddziaływać dane z amerykańskiego rynku pracy. Posiedzenie FOMC będzie naszym zdaniem neutralne dla rynku. Ograniczony wpływ na kurs złotego będ? miały również publikacje wstępnych danych o inflacji w Polsce, PKB w strefie euro oraz wyników badań koniunktury w chińskim przetwórstwie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!