Analizy i badania

Dane z amerykańskiego rynku pracy mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">Na koniec ubiegłego tygodnia kurs EURPLN wyniósł 4,3662 (brak zmian w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni).</p>

>

Od poniedziałku do pi?tku złoty tracił na wartości, do czego w naszej ocenie przyczyniło się zwiększenie globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlone w spadkach głównych indeksów giełdowych i wzroście indeksu VIX. Naszym zdaniem w kierunku osłabienia kursu złotego oddziaływało również wyceniane w coraz większym stopniu przez rynki ryzyko obniżki polskiego ratingu przez agencję Moody`s w maju br. W pi?tek po południu miała miejsce korekta, w wyniku której doszło o umocnienia złotego.

Dzisiejszy znacz?co niższy od oczekiwań odczyt indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa jest negatywny dla złotego. W tym tygodniu z uwagi na wtorkowe święto 3 maja oczekujemy obniżonej aktywności krajowych inwestorów. Najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będ? pi?tkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Oczekujemy, że nawet w przypadku realizacji naszej niższej od oczekiwań rynku prognozy mog? one oddziaływać w kierunku lekkiego osłabienia złotego. Pozostałe odczyty z USA (indeksy ISM w przetwórstwie oraz poza przetwórstwem) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku. Ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będzie miał również indeks PMI dla chińskiego przetwórstwa. Wypowiedzi członków RPP na konferencji po pi?tkowym posiedzeniu RPP mog? w naszej ocenie oddziaływać w kierunku lekkiego umocnienia kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!