Aktualności firm stowarzyszonych

Dane z amerykańskiego rynku pracy kluczowe dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 1,84 (spadek o 6pb), 5-letnie do poziomu 2,10 (spadek o 10pb), a 10-letnie do 1,98 (spadek o 12pb). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia ze spadkiem stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Obniżeniu stawek IRS na rynkach bazowych sprzyjały rosnące obawy inwestorów o wpływ epidemii wirusa 2019- nCoV na perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie. Publikacja słabszych od oczekiwań krajowych danych o PKB nie miała istotnego wpływu na krzywą.

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie są lekko negatywne dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Nie oczekujemy jednak aby miały one istotny wpływ na stawki IRS. Do nieznacznego spadku stawek IRS może przyczynić się natomiast dzisiejsza publikacja indeksu ISM dla amerykańskiego przetwórstwa. Posiedzenie RPP będzie naszym zdaniem neutralnej dla krzywej. Jednocześnie można oczekiwać, że stawki IRS pozostaną pod wpływem podwyższonej awersji do ryzyka ze względu na rozwijającą się epidemią koronawirusa.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!