Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,78 (spadek o 6pb), 5-letnie do 1,51 (spadek o 11pb), a 10-letnie do 1,92 (spadek o 12pb). W pierwszej części tygodnia doszło do spadku stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. Była to korekta po ich wzroście dwa tygodnie temu. W środę NBP przeprowadził operację outright buy, w której skupił obligacje BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2,0 mld PLN. NBP zdecydował się nie skupić obligacji skarbowych, co stanowiło duże zaskoczenie dla inwestorów, którzy liczyli na ich sprzedaż i doprowadziło do podwyższonej zmienności na rynku. Jednocześnie część inwestorów odebrała to jako możliwy sygnał stopniowego wycofywania się NBP z programu skupu. Do tej pory NBP w ramach operacji outright buy skupił obligacje o łącznej wartości 133,8 mld PLN.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na jutro publikacja krajowych danych o inflacji. Uważamy, że mogą one doprowadzić do wzrostu stawek IRS. Dzisiejsza publikacja finalnego szacunku PKB w Polsce będzie naszym zdaniem neutralna dla krzywej. Uważamy, że do spadku stawek IRS mogą przyczynić się natomiast dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Pozostałe dane z USA (indeks ISM dla przetwórstwa), wyniki badań koniunktury w Chinach, jak również wstępne dane o inflacji w strefie euro będą naszym zdaniem miały ograniczony wpływ na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!